DE DOOD ONTRAFELD, SERIE VAN DR. CHARLES NDIFON

DE DOOD ONTRAFELD 1

DR CHARLES NDIFON

Dit is het begin van een superbelangrijke serie. Dit wil je niet missen. Het is absoluut fascinerend! Dit onderwerp zal ervoor zorgen dat je nooit meer ergens bang voor bent. Het zal dingen van je afbreken. Het gaat over het grootste mysterie van het menselijke bestaan. Het is ook de grootste angst van alle mensen. Of je nou rijk, arm, oud of jong bent, iedereen maakt zich er zorgen over en geld kan dat niet veranderen. De rijkste man die ooit heeft geleefd en de armste man die ooit heeft geleefd, beiden maken zich zorgen over dit onderwerp. Mensen zijn er dagelijks mee bezig.

Het onderwerp was er al voordat de mensen geschapen werden. Wat is dit? Wetenschappers hebben geprobeerd het te bestuderen en kunnen het niet begrijpen. Filosofen hebben het bestudeerd en kunnen het niet uitleggen. Je hoeft geen gelovige te zijn, ook geen ongelovige, ieder mens komt er vroeg of laat mee in aanraking. Religie is er ook over in verwarring en kan het niet vatten. Als dit gebeurt, is iedereen erdoor van streek. Het gebeurt soms zomaar, dagelijks, ieder uur, iedere minuut. Mensen bidden om het te vermijden. Iedere religie heeft verhalen over deze gebeurtenis. Het is het grootste mysterie. Niemand lijkt er controle over te hebben.

Dat onderwerp is de dood.

Ook in de kerk praten ze er liever niet over, maar iedereen denkt eraan. Iedereen doet dingen of doet dingen niet uit angst voor het risico dat het gebeurt. De mensheid is verdoemd en leeft iedere dag met de angst voor de dood. Het is het grootste mysterie het menselijke bestaan. Religie verbindt de dood met de duivel.

In Afrika is de dood een taboe. Je vermijdt het. Als iemand langs een graf loopt, strooit hij een beetje zout over zijn schouder om de dood te bezweren.

Als er iemand sterft, zomaar, plotseling, is iedereen er kapot van. Het gebeurt wel eens, dat iemand die volkomen gezond lijkt te zijn, plotseling dood neer valt. Wetenschappers hebben daar geen antwoord op. Ze zeggen dan: het was een hartfalen. Het hart stopte. De wetenschappers staan nog steeds voor een raadsel over het moment dat het gebeurt en hebben daar geen antwoord op. Alle grote mensen zijn vroeg of laat toch overleden. De heilige graal is, te ontdekken hoe je langer of voor altijd kunt leven. Waarom is de dood er en zouden we er bang voor moeten zijn? En mensen zijn er bang voor.

Deze boodschap is een revolutie. Als je dit begrijpt kun je vrij leven. De dood is nog steeds een mysterie. Waarom mensen gaan mensen dood? Waarom gaan goede mensen dood? We zeggen: “Oh, hij was zo’n goed mens!” en de dood komt toch.

Laten we kijken naar: Prediker 8:8 HTB : Niemand kan zijn geest ervan weerhouden hem te verlaten, geen enkel mens heeft de mogelijkheid zijn sterfdag te verzetten, want aan die duistere strijd ontkomt niemand. Het zal duidelijk zijn dat de goddeloosheid van een mens hem bij die gelegenheid niet te hulp komt.9 Ik heb diep nagedacht over alles wat plaatsvindt op deze aarde, waar de mensen de mogelijkheid hebben elkaar kwaad te doen.,10 Ik heb gezien hoe goddeloze mensen eervol werden begraven, terwijl rechtvaardige mensen de heilige stad Jeruzalem moesten verlaten en vergeten werden. Ook dat is zinloos.

Mensen weten niet hoe ze de geest moeten vasthouden. Niemand kan je ontslaan van deze strijd. Je kunt de dood niet ontlopen. Je kunt de slechtste mens zijn en zelfs je slechtheid kan de dood niet tegenhouden.

9 Dit alles heb ik gezien, toen ik mij er met heel mijn hart op toelegde al het werk te begrijpen dat er plaatsvindt onder de zon: er is een tijd dat de ene mens heerst over de andere mens, hem ten kwade. 10Evenzo heb ik gezien hoe de goddelozen begraven werden en ingingen, terwijl zij die oprecht gehandeld hadden, uit de heilige plaats moesten gaan en vergeten werden in de stad. Ook dat is vluchtig.

Hier schrijft Salomo over de dood. Het is vluchtig, ijdelheid, zinloos, het slaat nergens op. Mensen worden begraven en vergeten. En toch denken we nog steeds: je kunt niet spotten met de dood. Er wordt weinig onderwijs gegeven over de dood, omdat veel mensen denken dat het iets is, waar je voor vreest. Dit onderwijs zal het afpellen en dan begin je de doden op te wekken.

De dood is altijd aanwezig. Dood bestond al voor Adam er was. De dood kwam niet later. Adam heeft de dood niet geschapen. Wees er niet bang voor. Mensen die er bang voor zijn, sterven juist. Kijk naar Jezus en hoe hij er mee omging.  Jezus werd er niet anders van.

We lezen nu het verhaal uit Markus 5 vanaf 26. Als we deze serie hebben beëindigd, dan zie je iemand die gestorven is, je glimlacht en brengt hem terug in het leven.

Dit is een verhaal in een verhaal. Het belangrijkste verhaal gaat over Jaïrus. Zijn dochtertje was zo ziek dat ze op het punt stond om te sterven.

Vers 22 En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn voeten 23en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.

De missie is: de dood. Vers 24: En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan.

Dan komt er een vrouw die aan bloedvloeiingen leed en zij wordt genezen.

Vers 35: Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?

“Enigen…” wees altijd op je hoede wie er een boodschap brengt. Er zijn mensen die de dood meedragen in hun woorden. Wie heeft hen gestuurd? Wie was de zender van dat slechte nieuws?

Satan heeft de dood niet gecreëerd. Satan gebruikt de dood en heerst er over. Wat de dood kan doen, waar de dood gaat… Hij geeft de dood de ruimte door woorden. Hier ook: “Je dochter is dood.” En mensen gaan meteen denken: “Oh, de begrafenis…! Het is afgelopen!!” wij zijn op een bepaalde manier getraind om op een bepaalde manier over de dood te denken. Weet je waarom mensen gezond willen eten, willen sporten en zo meer? Omdat ze de dood willen vermijden.

Ze dachten ook nog dat Jaïrus de Meester lastigviel… Hij was veel te belangrijk voor jouw problemen… Religie!

Jezus reageert onmiddellijk:

36 En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.

Wees niet bang, geloof alleen. Jezus was niet bang. Kunnen wij dezelfde mentaliteit hebben? Laten wij hetzelfde denken als Jezus. Als we dat doen, dan zullen we ontdekken dat de dood geen macht heeft. De dood is er altijd al geweest. Hij was al aanwezig in de Tuin. Sterker nog: God begon er met Adam over. Op dat moment was de dood machteloos. De dood kan alleen effectief worden, als er iets is dat het in gang zet. Angst is datgene wat het in gang zet. Angst wordt gedragen door de dood.

We gaan nu naar Hebreeën 2:14-15: Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – te vernietigen,15en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven  aan slavernij onderworpen waren.

De dood is nutteloos als er niemand is die er controle over heeft. De duivel had de macht over de dood na de zondeval. God heeft de dood geschapen. Alles wat leeft, sterft een keer. In alles wat leeft is de dood besloten. De dood is dus niet iets waar we bang voor moeten zijn. Het enige waar we wel bang voor moeten zijn, is, als er geen verbinding meer is met het leven. Als je verbonden bent met het leven, kan de dood niks doen. Dood betekent dus: afgesneden zijn van het leven. Daarom moest je er bang voor zijn.

Romeinen 8:2:  Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Er zijn twee wetten. De dood is er altijd, maar er is een wet die de wet van de dood overtreft. De wet van het leven maakt je vrij van de wet van de dood. Net zoals de wet van de zwaartekracht wordt opgeheven als er een vliegtuig opstijgt door de kracht van de wet van de aerodynamica.

Er zijn altijd geestelijke wetten in werking. Als je dit gaat begrijpen, kun je de dood uitstellen. Koning Hizkia stelde de dood uit. Tegen hem werd gezegd: “Zorg dat je je dingen in orde hebt, want je gaat sterven.” In feite kwam die gast niet eens uit zijn bed.  Hij keerde zijn gezicht tegen de muur en begon God erin te betrekken: “Het is nutteloos om mij te laten sterven, want doden kunnen u niet dienen.” Toen de man al bijna bij het hek was, zei God: “Draai je om en antwoord die man.” Hij leefde 15 jaar langer. Een mens die tegen de dood kan zeggen:” En nu wegwezen!” Waar zijn zulke mensen tegenwoordig? Die zijn nergens, misschien alleen in de Embassy waar we over dit soort dingen praten. Je ziet mensen, die krijgen met de dood te maken en raken in paniek. Waarom gaan wij achter de doden aan? Wij dagen de dood overal uit waar we hem vinden. Waarom? Omdat de dood een vijand is.  

Terug naar Hebreeën 2: 14 – 15: Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – vernietigd, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven  aan slavernij onderworpen waren.

Het was de slavernij van angst. We hebben het er altijd over. Hun hele leven, vanaf dat een kind wordt geboren, het kind wil springen en mamma zegt: “Nee, doe maar niet, want je kunt je pijn doen!” waarom zegt zij dat? Ze plant het in hem, steeds maar weer. We betrekken de dood zelfs in onze huwelijkssluitingen en zeggen:: “Totdat de dood ons scheidt…” In alles en dan zijn we verbaasd dat de dood zoveel macht heeft. Dood is de grootste slavendrijver die er bestaat, omdat hij de hele mensheid tot slaven heeft gemaakt, behalve zij die deze openbaring hebben.

2 Timotheüs 1:10 – maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,..

Ik stel dit aan de orde zodat je weet dat je er niet bang meer voor hoeft te zijn. Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben blijven reizen tijdens Covid. Ik reis naar plekken waar besmettelijke ziekten zijn. Waarom doe ik dat? Niet omdat ik dom ben. Ik weet iets, wat anderen niet weten. Dat geeft mij een voorsprong. Ik weet hoe de dood opereert. Als ik daar aankom, dan arresteer ik hem. Wij hebben het tegengif. Wij dragen het tegengif tegen de dood.

Het maakt echt een verschil naar wie je luistert. Toen ik dit aan het schrijven was, zei ik tegen Pastor Donna: “Ik weet dat je dit nergens hoort.” Want ze willen er niet over praten. Ze zeggen: “O , ik wil niet dat er iemand doodgaat. Laten we over het leven praten…!” Nee! Praat over de dood en vertel hoe nutteloos het is. Zet hem op zijn plaats, net als ziekte. Doe zoals Jezus. Zeg: Vrees niet, geloof alleen! We moeten hetzelfde gaan denken als Hij en ziekte en dood hetzelfde behandelen.

We gaan het hebben over de oorsprong van de dood. Waarom was de dood geboren? Je gaat de Bijbel nu anders lezen. Normaal gesproken, als we een geliefde verliezen, dan zeggen we: ‘O, het is zo verdrietig, de herinnering blijft altijd. We gaan hem zo missen.’ Als je eenmaal begrijpt wat dood is, dan doet het je niks meer. Probeer je broeders en zusters dit te laten begrijpen. Als ze dit begrijpen, zullen ze leven!

Je kunt de dood niet ontlopen. Je moet door de dood in  het leven komen. Wij zijn dood gegaan voor de zonde en leven voor de gerechtigheid. Er moet een opstanding plaatsvinden. Wij vieren Goede Vrijdag en Pasen, niet voor onszelf, maar voor de ongelovigen. Want doordat Hij dat toen gedaan heeft zijn we nu hier. Het is niet voor ons, maar voor hen, zodat ze het echt kunnen zien en met ons mee kunnen gaan. Het verandert alles, toch? Hij stierf voor de wereld, niet voor de Christenen! Want God heeft de christenen zo lief, dat Hij ons zijn eniggeboren zoon gegeven heeft? Nee! God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft.  Wij zijn zijn nageslacht, we komen uit hem voort, geboren uit de dood.

De dood is “teniet gedaan” oftewel, afgeschaft!  Zeg: Dood, je bent afgeschaft. De kracht erachter , die de dood activeerde, is weggehaald. Met degene die de macht had over de dood is afgerekend. Christenen denken dat de satan de dood heeft gecreëerd, dus als we afrekenen met satan, dan rekenen we af met de dood. Laten we tegen de satan vechten! Zo denken zij.

Maar de dood was er al vóórdat Adam viel. De dood is geschapen door God. God introduceerde de dood bij Adam. De bedoeling was dat Adam over de dood zou heersen. Maar Adam wist het niet genoeg om iemand toe te laten hem te misleiden. Het was nooit het idee dat de mens door de dood zou worden overheerst. Eeuwig leven was een realiteit. De mens was geschapen om eeuwig te leven. Het enige dat hij moest doen, was: blijven eten van de boom van het leven. Dus God introduceerde de dood bij de mens.  Je mag van alle bomen eten, maar niet van die ene. Als je daarvan eet, zul je diegene tegen komen die de dood heet. Hij is hier, maar de dood is machteloos. Hij is hier. Op de dag dat je niet vertrouwt wat Ik zeg, en eet van die vrucht, dan activeer je een nutteloos ding genaamd de dood. Op dat moment begint de dood te opereren. Voor die tijd was de dood nutteloos. De dood had geen macht.  

Romeinen 6:9-10 – Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.

Toen ik dit las, sprak de Heilige Geest tot mij: “Je hoeft niet meer bang te zijn voor de dood. De dood is afgeschaft. Hij heeft de dood afgeschaft en heeft leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht.

De dood kon niet meer heersen over Christus. De sleutel is: leven voor God. Je moet sterven om te leven.

Job 30: 23 – Want ik weet  dat U mij naar de dood brengt, en naar de verzamelplaats. voor alle levenden.

U brengt mij naar de dood zodat ik het huis van de levenden kan binnen gaan. Ik hoef niet meer bang te zijn voor de dood, want ik ga door de dood om te leven. Wij zijn geboren uit de dood.  Eerstgeborenen uit de dood, net als Jezus. Wij zijn niet bang voor de dood en de dood heeft geen heerschappij over ons.

Romeinen 8:2 –  De wet van geest en leven in Christus Jezus, maakt mijn vrij van de wet van de dood. Toen Adam ongehoorzaam was aan het Woord, kwam de dood op het toneel.

Filosofen kunnen de dood niet duiden, maar ook geliefden niet. Ze zeggen: Liefde is zo sterk! En dan zeggen ze: Wat is het machtigste op aarde? De dood. En dan zeggen ze: liefde is even sterk als de dood.

Hooglied 8:6 –  Leg mij als een zegel op Uw hart,

als een zegel op Uw arm.

Want de liefde is sterk als de dood,

de hartstocht onstuitbaar8:6 onstuitbaar – Letterlijk: hard. als het graf.

Haar vonken zijn vurige vonken,

vlammen van de HEERE.

De liefde is sterk als de dood, maar de dood kan worden geneutraliseerd. Je moet in bezit zijn van het tegengif.

Jezus heeft gezegd: “Wie in Mij gelooft, zal de dood niet zien.” De dood is een optie. De dood is een keuze!

Deuteronomium 30: 19 – Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,

Leven is een keuze, maar dood ook. Sommigen zeggen: “Maar alle mensen sterven.” Ja! Maar ze begrijpen niet wat dood is. Een pistool is waardeloos, als er niemand is die hem kan hanteren en de trekker over kan halen. Zo is het met de dood. Degene die de macht heeft over de dood. Degene die de macht heeft over de dood en de hel is Jezus. Lees Openbaringen.

Mijn Redder heeft de macht over de dood en over de hel. Is dat niet geweldig? Als de duivel jou aanvalt, Satan gebruikt angst en dan open jij de deur zodat de dood zijn gang kan gaan. gaan. Daarom zei jezus: Vrees niet geloof alleen! Job zei: Daar waar ik het meest bang voor was, is met mij gebeurd. Angst! Mensen sterven door angst. Angst voor ziekte. Angst dat de ziekte het overneemt, angst, angst, angst! Hun hart stopt omdat de angst zo krachtig is. Ze kunnen niet meer tegen de ziekte vechten, het wordt te erg. De ziekte neemt het over. vechten. De vijand wil zulke gedachten in mensen planten. Als je hier bent, zul je zo vrij worden als vrijheid maar kan zijn!

2 Samuël 14:14 – Wij zullen immers zeker sterven en als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en dat niet meer verzameld kan worden. God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit zodat de verstotene niet van Hem verstoten blijft.

Je kunt de dood niet ontlopen. De mens was verstoten, uitgebannen van het leven. Maar God heeft een middel, een plan uitgedacht om de mens terug te winnen. Hij wilde het terugbrengen naar het originele plan. De mens was verstoten, uitgebannen van het leven. God heeft een middel bedacht om de mens terug te brengen. Dat is goed nieuws.

Dit gaat veranderen hoe we tegen de dood aan kijken. De dood is geen mysterie. De dood is geschapen door God opdat de dingen in orde kunnen verlopen. In het leven is de dood verborgen. Bij voorbeeld: in een plant is leven. Het heeft wortels die in de aarde gaan. Als je de plant uit de aarde rukt, gaat het leven er uit. De dood stond al te wachten. De wortel had geen contact meer met de bron: de grond.  Als je de mens wegrukt bij zijn bron, treedt de dood in. Hij wordt vervreemd van het leven van God, zijn bron.  Hoe kun je in het Koninkrijk van God blijven en dit niet weten? Wij gaan naar de natiën en we maken hen vrij van de wet van zonde en dood. Wij zetten daar de wet van geest en leven in werking in Christus Jezus.

We gaan er heen en we maken ze vrij van de wet van zonde en dood. Ze waren afgesneden. Je noemt dat: het principe van losmaking. Als mensen zichzelf losmaken van wat hen leven geeft, vallen ze uit elkaar. Mensen die in de Embassy waren, God plantte ze daar, ik niet, God plant. En dan gaan ze weg en plotseling gaat het helemaal niet meer goed met hen. Ik heb niets gedaan.  Het is het principe van onthechting van wat je leven geeft. De Bijbel zegt: Je bloeit waar je geplant bent. Dit zijn principes!

De Bijbel zegt, dat het voor de mens bepaald is eenmaal te sterven.

Hebr. 9:27 – Het is voor de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna volgt het oordeel.

De dood is heel natuurlijk. Maar jij bent bovennatuurlijk! De mens moet eenmaal sterven, maar Jezus heeft mijn dood geproefd!

Hebr. 2: 9 – … maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Vers 14 – Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn,  heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel –te vernietigen….

Hij heeft er deel aan gehad. Hij proefde de dood voor ieder mens. Ik hoef de dood niet meer te proeven. Als je dit weet, zal zelfs de dood je vermijden. Waarom moest Hij sterven? Jezus is anders! Anders dan alle andere religieuze leiders, die een wereldreligies hebben gesticht. Deze mensen hadden een bepaalde openbaring, maar zijn niet voor hun volgelingen gestorven.  En: geen van hen zei: “Volg mij!’ Ze zeiden: “Volg de regels.” Of: “Volg de leer!”

Jezus zei: Volg Mij! Hij gaf Zijn bloed om Zijn volgelingen vrij te maken. Geen religieuze leider deed dat. Een klasse apart. Daarom benader ik het christendom niet als een religie. Waarom niet? Omdat Degene die ik volg is heel duidelijk over wie Hij is. Ik heb geen twijfel. Er is geen tweede gedachte: wil ik hem volgen of niet? Nee! Ik weet zeker dat alles wat ik doe  is alleen maar Hem volgen. Het brengt zoveel duidelijkheid aan het leven.

Terug naar Hebreeën 2:

Vers 10 – Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.

Waarom moest Jezus sterven? Hij moest de dood vernietigen. De dood kwam op Hem. Zij kruisigden de zonde en de dood. Hij proefde het voor alle mensen. Daarom zijn we niet meer bang voor de dood. Wij zijn anders in de ogen van mensen. Wij zijn heel gefocust. Wij hebben geen tijd voor spelletjes. Wij zijn hier op een missie!! Een missie om de wereld te bevrijden uit de greep van de dood.

De volgende keer zal ik je vertellen, waarom de dood getriggerd werd. De dood is om alles heen. Alles wat leven heeft, heeft ook dood in zich. De dood was er voordat het leven kwam, maar het was nooit getriggerd.  

Vers 11 – Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden,  zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen.

Wij zijn één. Alles wat op Hem slaat, slaat op ons. Wat voor Hem geldt, geldt voor ons! Hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Wat een vreugde!

Vers 12 – want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen.

Als wijn aanbidden en zingen is Jezus hier, Hij zingt met ons. Daarom mis ik nooit de lofprijzing! Hij geniet daarvan.

Vers 13 en 14 – En verder:  Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens:  Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. 14Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – te vernietigen.

Hij had deel aan vlees en bloed. De duivel had de macht die Adam had moeten hebben. Adam moest de dood onder controle houden en niet andersom.

Mensen kunnen de dood niet afbetalen. De geboorte van de dood… Waarom kwam Jezus? De missie van Jezus op deze aarde was: de dood vernietigen. Om de werken van satan te vernietigen.

Vers 15 – en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Het was een levenslange gevangenisstraf van angst. , waar de mensen in vast zaten, terwijl ze dat probeerde te overleven. Luister naar wat mensen zeggen: “Ik leef nog!” “Ik ben aan het overleven.” Wat overleven? De dood. Luister naar wat mensen zeggen, want uit de overvloed van het hart spreekt te mond. Soms geven we te weinig aandacht aan wat mensen zeggen, en het zijn dezelfde clichés. Zeggen wij dat ook? Ik overleef het wel…

We hoeven de dood niet te overleven. Het is de bedoeling dat we over de dood heersen. Hij heeft de dood geproefd voor iedereen.

Openbaringen 1: 18 – Ik ben de Levende en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de hel.

Ik bid dat dit een eye opener zal zijn voor de rest van de kerk. Dit is een apostolische bediening. Wat ik hier spreek zal het hele Lichaam van Christus wakker maken voor de waarheid. De titel van Apostel is een functie. De taak van de Apostel is om de waarheid te activeren in de mensen en om de gaven in mensen aan te wakkeren. Als hij spreekt dan is dat om de Christus in jou energie te geven. Christus zal je dan  energie geven, zodat je alles kunt doen door Hem die je kracht (energie) geeft.

Hij zegt: “Ik heb de sleutels van de hel en de dood.” Als mensen de dood bestuderen, dan komen ze er achter, wie de mensen doodt. De dood. Zijn werk is om het leven te beëindigen.

Wat is dood? Dood is leven in de achteruit. Als het leven niet meer geleefd wordt volgens de Auteur van het leven, dan begint de dood te werken.

1 Kor. 15 : 54-56 – En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 56De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

Dit zijn de fundamentele verzen voor de volgende paar weken. Wij zijn leven-gevers. Breng het in de praktijk! De dood is opgeslokt in de overwinning. Dit is jouw overwinning, jouw geloof. Er is vrijheid van de dood. Het Woord van God is levend! Op het moment dat je deze kennis hebt, dan begint er iets te werken in jou. Je stopt met je zorgen te maken over de dood.  Als je de dood ziet, dan zeg je: Het leven is gekomen. Dat is wat Jezus zei. Hij zei: Vrees niet, geloof alleen.

De dood is verslagen in de overwinning. Dood, waar is je overwinning? In de hele eeuwigheid was je niet actief. De mens zette je in werking. God zette de dood niet in werking, dat deed de mens. Hoe dat gebeurde, vertel ik je de volgende week. O dood waar is je angel?

Zonde is de angel van de dood. Als een schorpioen je steekt, dan is het de angel die zorgt dat je sterft. Zonde is de angel. De kracht van de zonde is de wet. De kracht van de zonde, het vergif, ligt in religieuze regels. Als je er één breekt, breek je alle. Jezus is gebroken voor mij en heeft mij vrijgemaakt. Hij heeft de straf gedragen voor alles waar ik me niet aan kon houden. Alle aanklachten tegen mij, heeft Hij aan het kruis genageld en heeft voor altijd met deze nonsens afgerekend. Nu ben ik vrij en ik word de levende uitdrukking van Zijn overwinning. Vrijheid is gratis. De gevangenis is duur!

Waarom is Jezus gekomen om te sterven? Die vraag is beantwoord, omdat zijn dood degene vernietigde die de macht had over de dood. Toen Jezus stierf werd de dood vernietigd! De dood moest eigenlijk nutteloos zijn. De mens werd geschapen om over de aarde te heersen. De mens wandelde met God. Dat betekent dat ze gemeenschap hadden, een gezamenlijke eenheid. De mens en God, levend voor God. Dood voor de zonde. Zonde was nog niet in beeld. Dood is niet iets negatiefs, als je erover heerst. Een pistool is geen slecht ding als je weet hoe je het moet gebruiken. Als Jezus de macht heeft over dood en hel, dan kan dat niet iets negatiefs zijn.

Hij heeft de sleutel. Dus als de dood hier opereert, dan kun je zeggen: “Dood, verdwijn!” En hij verdwijnt! Zo wek je de doden op. Jij heerst er over. Hij heeft de sleutels aan jou gegeven. De sleutels van het Koninkrijk. Een deel daarvan zijn de sleutels van dood en hel. Gebruik ze nu! Jij hebt de leiding. Nu, ontsluit het! Het is zo simpel. Hoe konden we dit missen? We zijn te religieus geworden. We waren druk met naar de hemel gaan. Breng de hemel naar de aarde. Het is beter hier dan in de hemel. Wil je nog steeds een hemels huis? Je hebt geen huis nodig in de hemel.

De dood is niet langer jouw probleem. Als je begrijpt dat de dood is afgeschaft en dat de dood geen heerschappij meer heeft over Hem, dan mag je weten dat, zoals Hij is, zo ben jij in deze wereld. Je begint al die Bijbelverzen met elkaar te combineren en je weet: Jij hebt controle over de dood. Dan begin je te regeren. Dan zeg je tegen de dood: Blijf aan die kant, verlaat de mensen.

Laten we nog één keer terug gaan naar het verhaal in Markus 5.

Vers 35-36  – Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?

36En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.

Jezus negeert wat zij zeggen.

Vers 37  – En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. En Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. 39En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u?  Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.

40Zij lachten Hem echter uit.

Hoe kun je de doden opwekken? Heers erover! Maar dit is wat christenen doen: “Ik bind jou, dood!” Nee, nee, nee. Zeg hem: “Aan de kant en hij gaat aan de kant. Jij heerst erover! Dat maakt het te gemakkelijk, hè?  Jezus zegt: “Zij slaapt!” Zie je hoe Hij erover heerst? Je kunt alleen mensen wakker maken als zij slapen. Hoe je het ziet, bepaalt hoe je er over heerst. Hij liet ze allemaal vertrekken.

 Ik herinner mij Benzon Idahosa. Aartsbisschop Idahoza was zo wild. Hij ging de hele dag van deur naar deur, om iemand te zoeken die overleden was. Tegen de avond was er eindelijk een huis, waar iemand was overleden. Hij zei: “Hè hè, eindelijk, ik heb de hele dag naar dode mensen gezocht. Hier in het Westen zijn we te lief, het gaat hier allemaal over emoties, niet over de Bijbel. We zeggen: “Oh, je hoeft het alleen maar te geloven….”Stop daarmee! Wij zijn machtige mensen! Mijn God, weet je niet wie er in jou leeft?

Idahoza stuurde iedereen uit het huis. Hij wilde net als Jezus zijn. Dat is hoe ik het heb geleerd. Ik las de Bijbel en deed het. Dat deed hij ook en iedereen stond buiten. Toen vroeg hij: “Hoe heet ze?” Hij dacht dat hij moest zeggen: Talitha Koemi. Dat is alles wat hij wist. Toen ze hem de naam zeiden, noemde hij de naam van de vrouw en riep haar terug in het leven. Misschien zeg je: Hij is een beetje simpel, maar hij had wel resultaat. Wij hebben hier alleen beschaafde mensen, zonder resultaat. Ik zie mensen, ze praten zo gepolijst, het lijkt wel een redevoering. We hebben krachtige mensen nodig geen gladde praatjes. Wij hebben geen meeslepende woorden nodig, vol met menselijke wijsheid. Wij hebben de demonstratie nodig van kracht vanuit de Geest van God, zodat ons geloof niet gebaseerd is op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Wij moeten ophouden met het zoeken naar nette predikers. Laten we op zoek gaan naar krachtige predikers, die vol zijn van de Heilige Geest, die de zieken kunnen genezen, de doden opwekken en duivels uitwerpen. Wij hebben mensen nodig die demonsteren zoals Jezus! Denk je dat Jezus alleen maar grote woorden gebruikte? Nee! Hij zei: Praten is goedkoop. Gewone mensen konden het begrijpen.

, maar Hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij Hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. 41En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op van de slaap van de dood.  42En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar; en zij waren geheel buiten zichzelf. en zij waren geheel buiten zichzelf. 43En Hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen; en Hij zei dat men haar te eten moest geven.

 1. De dood is altijd aanwezig in het leven, maar heeft geen macht.
 2. De angst voor de dood heeft de mensheid hun hele leven gemarteld.
 3. De zonde bracht de dood met zich mee.
 4. Jezus vernietigde de dood en zijn macht.
 5. De wet van de geest van leven in Christus Jezus heeft ons vrij gemaakt van de wet van zonde en dood.
 6. De dood heeft geen macht meer over ons.
 7. Wij hebben de autoriteit om er over te heersen. Jij hebt de controle over de dood.  
  Johannes 5:21 – Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
  Wij hebben autoriteit en heerschappij over de dood.

Hoe moeten we dit allemaal toepassen? Wees niet bang. Wees niet bang voor de dood. Wees dapper en moedig. Wees levend voor God in Christus Jezus! Met andere woorden , wees open voor het goddelijke leven in jou. Wees ontvankelijk tegenover Gods natuur in jou. Jij hebt deel aan het goddelijke leven. Reageer snel op de begaafdheden van God in jou. Spreek en handel als God. Denk als God. Je moet denken als God en als mensen om je heen praten, corrigeer hen.  Spreek de waarheid in liefde. Als ze je niet begrijpen, is dat okay. Je hoeft niet bang te zijn. Merk je dat mensen in paniek zijn? Ga er niet in mee.

Heeft dit je geholpen? Prijs de Heer!!

DE DOOD ONTRAFELD 2

DR CHARLES NDIFON

Halleluja. Vader, inderdaad, we kronen U met vele kronen!  Want u bent het Lam op de troon!  Vader, wij verheerlijken uw heilige naam.  Open onze ogen om de wonderbaarlijke dingen in uw woord e zien. Laat ons hart verruimd worden. Wij ontvangen Uw woord.  Laat het leven in elke vezel van ons wezen binnenstromen. Heilige Geest, wij danken u voor uw aanwezigheid, u bent inderdaad de Geest van Openbaring. Open ons begrip, open onze ogen, zodat we de wonderbaarlijke dingen in het Woord kunnen zien en Vader voed ons vanavond opnieuw. Voed ons hart, voed onze geest. We bidden dit in de Naam van Jezus en de kerk zegt Amen.

Ik wil dat je dit zegt: ‘De dood is een keuze!’  Ik realiseerde me dit: mensen weten dat niet. Ze denken echt dat je geen keuze hebt, als je met de dood wordt geconfronteerd. Nu voor degenen onder jullie die al heel lang rond de Embassy zijn, jullie zullen je herinneren dat ik al eens een keer onderwezen heb over: De Realiteit van Leven en Onsterfelijkheid. Dit is ongeveer 12 jaar geleden. Ik onderwees de serie en ik kwam erachter dat veel mensen hun Bijbel niet geloven. En dat niet alleen. Niet veel predikers geloven het Woord. Ze hebben het gelezen en glijden er overheen.  En dan proberen zij er een betekenis aan te vinden die er niet is. Sommigen van hen proberen diep en mysterieus te worden, omdat ze de eenvoud van het woord niet kunnen doorgronden. En wat gebeurt er dan? Het wordt allemaal heel ingewikkeld, terwijl het eigenlijk zo eenvoudig is.  

Tyler vertelde me vandaag iets. Het was heel interessant. Je had iets online geplaatst. Je had niemand uitgenodigd om online te komen, maar ze kwamen wel online en schreven domme opmerkingen. Het is alsof je in je huis aan het koken bent en je hebt je vrienden uitgenodigd om te komen eten en andere mensen komen zomaar opdagen. En dan vragen ze of ze in jouw huis mogen koken. ‘Ga van terrein af!’ Zouden ze vroeger zeggen. En ik vind het leuk zoals jij ermee omging. Dat was heel erg grappig. Je zei gewoon tegen die man: ‘Ga weg!’

Zo is het ook in de geest: je moet op een plek komen, waar je je gedraagt als Jezus. Je hebt geen tijd voor religieus gezeur. Jezus had geen tijd voor de religieuze mensen. Maar wij vinden dat we tijd moeten om te discussiëren met religieuze mensen. Ik hou van de manier waarop Jezus de dingen deed. Hij liet hen in hun eigen val lopen. Hij stelde hen vragen.  ‘Kunt u mij een antwoord geven? Dan zal ik daarna antwoorden.’

We hebben het dus over het ontrafelen van de dood. Toen ik hier vorige week aan begon, zei ik: Dit is waarschijnlijk het meest radicale dat de meeste mensen zullen horen, omdat mensen hun hele leven al bang zijn geweest voor de dood. Als je het over de dood hebt, wil je weglopen. Niemand wil erover praten. Predikers prediken het niet. Dat onderwerp vermijden ze. Want voor hen is de dood iets om bang voor te zijn. Maar de dood is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. De reden waarom je nooit bang hoeft te zijn voor de dood is, omdat de dood altijd al aanwezig was in het leven. Waar je bang voor bent, en waar mensen bang voor zijn, is de macht van de dood, niet de dood zelf.

We gaan de dood ontrafelen. Als we het met mensen over de dood hebben, merken we dat de meeste mensen zich zorgen te maken over dit onderwerp. Ik heb vorige week gezegd: Dit onderwijs gaat angst bij je weghalen, het gaat je bevrijden van dingen. Ik sprak erover dat dood het grootste mysterie van het menselijk bestaan is. En ik zei dat iedereen zich er zorgen over maakt. Ik stelde de vraag: ‘Moeten mensen bang zijn voor de dood?

Ik heb gezegd dat geld daar niets aan kan veranderen.  De rijksten en de armsten maken zich allebei zorgen over hetzelfde onderwerp: de dood. Mensen zijn er dagelijks bang voor en waar ze ook naar toe gaan, doen ze er alles aan om hem niet tegen te komen. Het verbazingwekkende aan dit onderwerp is: Het overbrugt de schepping van de mens. Wetenschappers hebben geprobeerd de dood te bestuderen en ze kunnen het niet begrijpen. Ze weten dat mensen sterven. Ze kunnen je vertellen, okay, deze ziekte leidde ertoe dat het hart stilstond, want dat is hoe je sterft. De hartslag is niet meer te voelen of het is een vlakke lijn op een monitor. En dus raken mensen in paniek over de dood. Ik zei dat ook filosofen worstelen om het te begrijpen. Mensen praten vaak in filosofische termen over de dood. Maar ze hebben er geen controle over. De grote filosofen Aristoteles, Socrates en al deze mensen, ze zijn allemaal dood.  Grote denkers zijn gekomen en gegaan. Boeddha, Mohammed.  Ik bedoel, al die grote goeroes wisten van alles, ze kunnen over de dood praten, maar ze hebben er geen controle over.  

Dus praten ze over de dood: Oh de dood is zo goed, je gaat over naar een ander leven, en dit en dat. Maar geen van hen oefent macht uit over de dood, behalve één persoon: Jezus. Hij leeft nog steeds.  Al die andere mensen zijn dood. Ze praten over de dood, ze schrijven er boeken over. Ze praten over de filosofie van de dood en ze lezen erover om te proberen betekenis aan de dood te geven. Dus als er iemand overlijdt zullen religieuze leiders komen en proberen er een betekenis aan te geven.  Bij voorbeeld waarom een jong persoon zou sterven. ‘God wilde hem bij zich hebben’.  Of wanneer een oud persoon overlijdt, dan zeggen ze dat hij of zij naar een betere plek is gegaan.

We proberen allemaal de dood te begrijpen. Mensen proberen de dood te begrijpen omdat het iets is dat zo abrupt kan gebeuren. Vandaag maakt iemand plannen voor zijn vakantie en de volgende dag is hij er niet meer. Dat schokt mensen omdat het bijna willekeurig lijkt. Want die jonge vrouw, die amper begint, sterft. Wat wordt er dan gezegd?  ‘Zij had haar hele leven nog voor zich’. Dit zijn de dingen waar we elke dag mee worstelen. En als je er dan over praat, dan worden mensen grappig. Vooral kerkmensen, omdat ze het probeerden het te linken aan de duivel. O, de duivel, de duivel… Nee, nee, nee, nee, nee! We moeten daar het juiste zicht op krijgen. Als je eenmaal begrijpt wat de dood is, is het mysterie weg. Dan kun je er mee spelen. Jezus speelde met de dood. Hij behandelde de dood gewoon als niets. Waarom? Hij zei, dat zijn lichaam zou worden afgebroken en in drie dagen weer worden opgebouwd. Hij zag een dode en wekte hem op. Sterker nog, hij heeft zoveel mensen opgewekt. Toen hij stierf aan het kruis, gingen de graven open. En toen hij was opgewekt, kwamen de heiligen die in de geopende graven lagen, met Hem naar buiten, zo groot was die opstandingskracht!

Iedereen denkt dagelijks aan aan de dood. Iedere seconde sterft er ergens iemand op de aarde. Mensen bidden om het te vermijden. In feite vertelt elke religie je over deze gebeurtenis van de dood. Maar geen van hen heeft er macht over. De dood is de enige afspraak die mensen hebben, waarvan ze zeker weten dat die doorgaat.  Is dat niet wat het boek Hebreeën vertelt?

Hebreeën 9:27: Het is voor de mensen beschikt, dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel. Het is de mens beschikt om te sterven. Ieder mens heeft dus een afspraak met de dood. Maar er was één man die de dood trotseerde. Hij had een afspraak met de dood en dat was het einde van de dood. Kijk, de meeste christenen weten niet echt wie Jezus is. Ze weten niet waarom Hij kwam. 

Dit onderwerp is iets waar we op moeten kauwen. Daarom wil ik het niet overhaasten. Ik wil dat je erover nadenkt en het in je geest ontvangt. En als je dan in je geest ontvangt, weet je hoe je ermee om moet gaan: als je de dood ziet, behandel je de dood  zoals hij werkelijk is, niet zoals de maatschappij je heeft verteld.  

Als we naar het ziekenhuis gaan zien we mensen die op sterven liggen. We zijn we vaak in het Rhode Island Hospital hier in de stad geweest voor mensen die op het punt stonden om te overlijden. Er was een dame die stervende was en een van de Senators, Senator Donna had onze hulp ingeroepen. Ze had mijn vrouw gebeld en ze vroeg of wij naar het ziekenhuis wilden komen, om een jonge vrouw te helpen. Het was een vrouw uit Kaapverdië. Mooi, hoe de Kaapverdische gemeenschap is, ze waren erg aardig voor ons. Ze zaten in de hoek van de gang met z’n allen. Deze jongedame bleek verpleegster te zijn en ze was ook geliefd in het ziekenhuis. Dus hier waren ze, wachtend tot ze die dag zou sterven. De Kaapverdische gemeenschap kwam en stond in de rij.  Er stonden 30 mensen te wachten in de gang en er waren wat mensen binnen. Iedereen ging afscheid nemen. Zo gaat het. Misschien heb je zoiets weleens meegemaakt. Senator Donna had ons dus gevraagd om te komen. We kwamen daarbinnen en deze dame had al dagen niet gegeten. Pastor Donna is getuige, we hebben er ook een video van. Deze jonge vrouw had dus al een tijdje niet gegeten en ze was gewoon vel over been en ze lag daar in bed. En mensen zeiden: ‘We houden van jou!’ weet je wel, dit soort dingen. Er waren ook predikanten, iedereen was er. Het was een drama, een stoet van mensen die hopeloos zijn. Hulpeloos. Als iemand op sterven ligt, heeft hij geen sympathie nodig, maar opstandingsleven.

Maar dit is de mentaliteit.  We zijn zo geconditioneerd geraakt door hoe we die dingen altijd doen en we accepteren het als de manier van leven. Maar als je dan de status quo uitdaagt, zie je de reactie van de mensen. Dat hebben we dus gedaan. We kwamen die afdeling op. Sommige mensen uit die groep waren weleens naar onze wonderendienst geweest in het Convention Centre. Toen we daar naar binnen liepen, schenen ze ons te herkennen. De jonge vrouw lag daar bewegingloos en en ik zei tegen haar: ‘Wil je leven?’ Alle mensen buiten zaten gewoon te wachten tot ze zou sterven.  Zacht, maar duidelijk zei ze: ‘Ja!’. Ik las haar drie schriftgedeelten voor en ik zei: ‘Geloof je dit?’ Ze zei:’Ja!’  Ik zei: ‘Nu, wees genezen en sta op van je bed!’ Dit is een vrouw die maandenlang alleen maar had gelegen. Ze ging onmiddellijk rechtop zitten en begon te eten. De omstanders waren door het dolle heen. Ze werden gek. Ze konden het niet geloven. Zij waren gekomen om afscheid nemen. Ze kwamen een voor een binnen om het wonder te zien. En hier is de jonge vrouw, overeind in het bed. Het leven was gekomen. Ik zeg tegen haar: ‘Ga zo snel mogelijk weg uit deze omgeving. Zo’n omgeving zal je doden.’

Vergeet niet dat niets kan bloeien als het uit zijn natuurlijke omgeving wordt gehaald. Als je een vis uit het water haalt, kan hij niet overleven. Haal iemand uit de tegenwoordigheid van God, dan kan hij niet overleven. Als er iets van de bron wordt afgesneden, is het voorbij.  Het is het principe van onthechting: als het eenmaal is losgemaakt van zijn bron, komt de dood binnen. De dood is er altijd geweest, maar de dood was nutteloos totdat er iets werd afgeneden. Zodra iets wordt losgemaakt van zijn bron, komt het in de moeilijkheden. Dit is het verhaal van de mensheid: zodra de mensheid door Adam was losgemaakt van haar verbinding met God, kwam de dood binnen.

Romeinen 5:12 – Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben..We lezen dat, omdat ik je mee wil nemen op een reis, waarin je blik veranderd zal worden.  We moeten dus begrijpen hoe het werkt. Dit is niet iets wat ik in een boek heb gelezen. Dit zijn dingen die we in de praktijk hebben geleerd. We hebben het op veel plaatsen zien gebeuren. We zijn er ooggetuigen van. In het Rhode Island Hospital vele malen, niet één keer, niet twee keer.  Sommigen van jullie die al lang in de Ambassade zijn, herinneren zich misschien de moeder van Corine. Hetzelfde ziekenhuis, ander geval. Corine was lang geleden een van onze aanbiddingsleiders. Haar moeder was een prediker in een andere kerk en op een zondag preekte ze en plotseling viel ze neer en ze raakte in coma. Ze lag dus in coma. Normaal gesproken eindigen ze de behandeling na 72 uur, dan zeggen ze dat je hersendood bent. Je weet hoe ze te praten. 24 uur kwam, 48 uur kwam, uiteindelijk waren we daar. En weer was daar de mensenmassa, Haïtiaans nu, ze stonden allemaal buiten te wachten, want je kon maar met twee personen op bezoek, alleen naaste familie. Ik denk dat ze tegen de dokter zeiden: ‘Dit is onze Pastor.’  Ik kon ze zien denken: ‘Pastor, doe je laatste werk.’ Je weet hoe het gaat. Mensen denken dat je komt en iemand zegent en zegt: Moge God je aan de andere kant zien, Amen.’ Je weet wat er van je verwacht wordt op zo’n moment. Zo lang je maar geen opschudding veroorzaakt. Maar zou Jezus zo handelen?  Hij zou dat hele stervensritueel verpesten. We moeten radicaal zijn. We moeten ons gedragen als degene die we volgen. Niet als een stel religieuze mensen met mooiklinkende woorden, bloemrijke taal zonder kracht. We krijgen te horen: ‘Nou, weet je, kun je dat wel maken, hier in een ziekenhuis?’ Smoesjes! Geen kracht. Ze maken je voor van alles uit en als ze je niet begrijpen, heb je de duivel. Nou is het nog nooit gebeurd dat de duivel duivels uitdrijft. Een Koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet standhouden. Jezus zei dat al.

Dus daar waren wij. Ik vertel je het verhaal omdat ik wil dat je actie ziet, hoe we met de situatie omgingen. We kwamen daar, ik denk dat het de 8e verdieping was en familie en vrienden wachtten in de gang en ze waren allemaal aan het bidden. De dokter had haar net gezien en zij kwam naar buiten en zei: ‘Ik moet jullie helaas vertellen dat het tijd is om de stekker eruit te trekken.’ De vrouwelijke dokter was erg aardig en vriendelijk.’ Eigenlijk zei ze: ‘Het is tijd om afscheid te nemen.’ Je weet hoe ze zoiets definitiefs kunnen verpakken. Dus de mensen om haar heen begonnen het op te geven. Ze zeiden: ‘Oké, laten we haar gewoon loslaten.’ Dat is wat ze zeggen. ‘We moeten haar loslaten.’ Maar niemand daagt ooit de dood uit. Omdat ze bang zijn. Stel je voor dat het niet gebeurt. Stel dat het wel gebeurt! Je hebt niets te verliezen. De kerk is zo bang geworden voor de dood. Als je praat over de dood en je praat dan ook over het leven en onsterfelijkheid, kijken ze je aan alsof je zegt: ‘Oh nee! Iedereen gaat dood.’ Luister naar mij. Pak het Woord van God. Laat het woord van God je gids zijn, niet je emoties. Raad eens, daarom onderwijzen we het in The Embassy. Dit is onze plek. We onderwijzen het zoals we het geloven. We onderwijzen het zoals het Woord van God het zegt. En we hebben het bewijs, de resultaten spreken voor zich. Het is één ding om het te onderwijzen, het is iets anders om resultaten te hebben en dan te komen onderwijzen. Wij hebben dit pas onderwezen, nadat we het resultaat hadden. Dus, nadat we het in het Woord gelezen hebben, we pasten het toe en het werkte. Dus we kunnen je nu onderwijzen. Het Woord werkt.

De meeste mensen begrijpen dit niet en dus als we met hen praten, denken ze dat we alleen maar verhaaltjes vertellen. Nee! Dit zijn de dingen die we hebben geleefd. Daarom ben ik niet religieus. Ik blijf dat zeggen als mensen het over zonde en dat soort zaken hebben. Ik ben op een plek gekomen waar de mening van mensen niets te maken heeft met wat ik geloof. Ik ben niet op zoek naar goedkeuring van mensen die zeggen: ‘Oh, je bent zo geweldig!’ Het maakt niet uit. De hemel keurt mij goed. Ik ben hier om een opdracht te vervullen op aarde. Ik ben hier niet om eerbetoon van mensen te verzamelen. Als ze dat geven, prijs God dan, prachtig. Maar dat is niet mijn doel. Ik heb iets beters. De hemel!  De hemel staat achter mij. Er is een galerei van getuigen daar. Er is een eretribune van getuigen die erop wachten om iets goeds in de hemel te kunnenmelden.  Ze wachten.  Hebr. 12:1 – Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.: Wij hebben deze wolk van getuigen elke dag om ons heen en zij willen het verslag van de aarde horen. Wie gaat de hemel gelukkig maken? Weet je dat, wanneer we zielen winnen hier er een feest in de hemel wordt gehouden?  Als je de doden opwekt, wordt de hemel gek. Die gaan los: ‘Daar is iemand met opstandingskracht!  Halleluja!’ De Bijbel zegt, dat ons evangelie niet alleen in woorden komt, maar ook met kracht. Veel prediking heeft geen kracht en we verliezen kostbare mensen. En daarom maakt het een enorm verschil waar je bent en naar wie je luistert. Je kunt gaan luisteren naar opgeklopte verhalen. Dat is prima. Dan krijg je gebakken lucht. Als je naar het leven luistert, krijg je leven.

Je wilt niet over de dood praten, maar nu waren we daar in het ziekenhuis en ik zei tegen de man: ‘Ik ga naar haar toe.’ Dus de man nam me mee, ze deden de deur dicht en toen kwamen we in de kamer waar zij lag aan al die draden en slangen. Dit is wat ik deed: ik keek gewoon naar haar. De man keek ook, benieuwd naar wat ik ging doen. Ik zei alleen maar: ‘Ik bestraf de dood. En ik roep het leven terug naar haar lichaam!’ Ik bewoog mijn hand over haar lichaam en ik zei: ‘Laat de apparatuur nog een uur aangesloten blijven, dan is ze okay.’. Dat is alles wat ik zei. En de dokter kwam binnen en verlengde het met een uur. Na ongeveer een uur kwam ze uit de coma. Een paar zondagen later kwam ze naar ons gebouw. Na haar beroerte was ze nog wel aan één kant verlamd, maar tijdens de dienst kreeg ze haar volledige genezing en rende ze de zaal door. We hebben de video, God zij dank voor video’s. Ik hou ervan als Jezus gebeurt.  

Ik hoor soms mensen die alleen maar naar profeten luisteren en dan zeggen ze: ‘God gaat dit doen en dat!’ Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik wil het leven, geen profetieën!  Als ik leven heb, krijg ik al die andere dingen ook. Er staat in Psalm 16:11: Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Als ik het pad van het leven kan vinden en in zijn aanwezigheid kan komen, krijg ik de volheid van vreugde. Er is lieflijkheid in Zijn rechterhand. Ik jaag die liefelijkheid niet na. Ze is er als ik bij Hem ben. Het is gratis voor mij. In Zijn rechterhand is lieflijkheid (Eng.plezier) voor eeuwig. We moeten dus op de plek komen waar we niet langer worden beïnvloed door het populaire christendom. Wanneer je ergens komt, start je het vuur. Je gaat geen vuur halen. Er is een beweging die heet:’Catch the Fire.’. Jij bent het vuur. Oh, kom op mensen. Je gaat geen vuur vangen. Ik heb mensen horen zeggen: ’Oh, ik wil gewoon het vuur van de opwekking gaan vangen. Nee, zo werkt het niet. Ik ben een dienstknecht van God, ik ben een vlammend vuur! Dat is wat Hebreeën zegt: ‘Hij heeft zijn dienaren tot een vuurvlam gemaakt.’ Waarom zou vuur het vuur gaan vangen? Je brandt al. Onthoud dit: De hel wordt gemarteld door vuur. De duivel is bang voor vuur. Ik ben niet bang voor vuur. Hij is bang voor mij. We moeten dus begrijpen hoe het werkt. Want als je mensen hoort praten over het hellevuur, dan denken de christenen: O, de duivel is degene die het hellevuur brengt. Nee, hij wordt zelf gemarteld door vuur. God is een verterend vuur.  God is mijn vader en Hij is een verterend vuur, dus ik ben ook zo.  Zoals Hij is, zo ben ik in deze wereld.

Ik denk dat de vrouw ergens in 2009 is genezen. Ze leeft nog steeds. Ze zou dood zijn geweest.  Ze zouden de stekker uit haar hebben getrokken. Het zijn levende getuigenissen in Rhode Island. We lopen ziekenhuizen binnen. De artsen staan daarbij te kijken, oh mijn hemel, en de verpleegkundigen in het ziekenhuis worden genezen. Dat is leuk. Want je gaat er niet religieus doen. We kleedden ons alsof we eigenaar waren van het ziekenhuis.  Je gaat erheen en de deur gaat voor je open en je kunt ze dienen met liefde. Mensen zijn zo bang voor de dood. Ze doen dingen niet, omdat ze bang zijn voor de dood. Het probleem is dat mensen niet weten hoe ze over de dood moeten heersen. De dood lijkt zo willekeurig en mensen kunnen de dood niet afwenden. Zo van: ‘Okay, als ik dit doe, kan de dood me met rust laten.’ Nee als de dood in het vizier komt, weten mensen niet wat ze ermee aan moeten.

Ik heb jullie de vorige keer gezegd, dat de dood al in de tuin was, voordat Adam er was. Herinner je je dat nog? Adam werd geschapen en de dood was er, maar de dood was dood. De dood had geen macht. Omdat God tegen hem zei: ‘Als je eet van die boom, zul je de dood tegenkomen. Dan zul je sterven.’ De dood was er dus al. De dood liep ook door de tuin.  Maar de dood was nutteloos. Hij had geen macht. En zo krijg je antwoord op de vraag: wie heeft de dood geschapen? God schiep de dood.  Alles wat leven heeft, heeft de dood in zich.  Een plant in je tuin heeft leven, maar in deze plant is ook de dood, maar de dood is niet actief, totdat de plant wordt losgetrokken uit de grond, zijn bron. Trek de plant uit de grond en hij begint af te sterven.

Dit zijn de dingen die mensen niet begrijpen. Zij denken dat de dood iets is om bang voor te zijn.  Hij was er al die tijd al. Waarom gaan mensen dood?  Moeten we bang zijn voor de dood? Zoals ik al zei, dit kan een revolutie zijn voor mensen die dit voor het eerst horen, maar we hebben dit al heel lang onderwezen. Toen we onderwijs gaven over leven en onsterfelijkheid was dat in 2011.  Sterker nog, ik kijk naar mijn oude scherm van 10/12/2011.  Dat is een oude notitie. Dit is dus niet nieuw. Het is gewoon de realiteit van het Woord van God. Het is hier al voordat ik geboren werd. Het is aan onze generatie om de fakkel over te nemen en de dood aan te vechten waar we die ook vinden. Ik kan getuigenissen na getuigenissen vertellen. Zoals ik al zei, mensen zijn bang voor de dood.

Ecclesiastics  8:8 – Niemand kan zijn geest ervan weerhouden hem te verlaten, geen enkel mens heeft de mogelijkheid zijn sterfdag te verzetten, want aan die duistere strijd ontkomt niemand. Er is geen mens die macht heeft over de geest om de geest te behouden.  Geen mens heeft macht over de geest om de geest hier te houden. Hij heeft ook geen macht op de dag van zijn dood. Met andere woorden: wanneer de dood verschijnt, zijn ze machteloos.

Maar toen Jezus kwam, heeft Hij dat verhaal veranderd. Want de dood kon hem niet raken. Hij legde zijn leven neer. Ze konden hem niet doden. Vaak probeerden ze hem te doden, hij liep gewoon midden tussen hen door. Met andere woorden: de dood lag altijd op de loer, maar Jezus heeft het nooit zo ervaren. Waarom niet?  Totdat hij zijn leven neerlegde en toen kwam de dood. De dood kon hem niet tegenhouden. Eén man kon bewijzen dat de dood onder controle kon worden gehouden. Jezus bewees dat hij de dood kon beheersen, omdat hij op zijn eigen voorwaarden stierf.  Vergeet niet dat ze hem niet konden doden. Petrus wilde hem nog beschermen en sneed iemands oor af, Karate en Ninja. Ninja Petrus. Ik kan Petrus zien oefenen, elke dag met zijn zwaard. Ik bedoel, dit waren ruwe vissers. Deze jongens waren zo lang aan het oefenen, maar hij had niemand om op te oefenen. Dit was dus zijn kans. Dit waren stoere gasten. We denken dat Jezus rondliep met een paar lieve aardige mannen, die alleen maar zeiden: ‘Oh, ik zegen je, ik zegen je, Halleluja.’ Nee, dit waren jongens die, als je Jezus aanraakt, zeiden: ‘Wie raakte hem aan?’ En de vrouw trilde. Waarom? Deze gasten waren wild. Het waren vissers. Het waren geen kerkmensen of mensen van de synagoge, die zeiden: ‘Laten we rustig aan zitten en er een gesprekje over hebben.’ Dit waren stoere jongens. Zeelieden weten hoe ze moeten vloeken, Petrus heeft dat bewezen. ‘Ik ken die man niet!  ****. Hij vloekte om te bewijzen dat hij geen deel uitmaakte van Zijn team. Het jonge meisje zei: Ik weet wie je bent. Nee, nee, nee, nee, nee. Kijk naar mij. Laat ik het bewijzen. En hij schreeuwde een paar vloek- en scheldwoorden. ‘Zeg hé. Weet je, die man vloekt niet, maar ik ben een specialist.’

De dood kan worden beheerst. Waar gaat de hele Bijbel over? Waarom kwam Jezus? De hele betekenis van verlossing is: een Koning die komt om de macht van de dood te vernietigen. Jezus is niet gekomen om de dood te vernietigen. Hij kwam om de dood te neutraliseren, om de dood nutteloos te maken. Dat betekent dat de dood hier kan zijn, de dood kan hier rondlopen, maar hij heeft geen effect op jou. Ik kan het bewijzen. Hoeveel van jullie weten dat de zwaartekracht hier is? Heb ik gelijk? Maar weet je, de vliegtuigen kunnen vliegen, ze trotseren de zwaartekracht. Maar de zwaartekracht is er. Het verwijdert de zwaartekracht niet wanneer een vliegtuig vliegt.  Dat is: Romeinen 8:2 – Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Met andere woorden, de wet van zonde en dood is nog steeds werkzaam op aarde, maar ik ben er vrij van. Dat betekent dat de zwaartekracht werkt, maar je kunt nog steeds met een raket vliegen, omdat er wat ik noem ontsnappingssnelheid is. Er is een andere kracht die groter is dan de zwaartekracht. Wij hebben een grotere kracht in ons dan zonde en dood die in ons werkt. Het wordt opstandingsleven genoemd. We werken op een totaal ander vlak.  Hij heeft ons vrijgemaakt: ik ben vrij van de wet van zonde en dood!

Weet je dat veel christenen dit citeren en geen idee hebben wat dat betekent. Ze denken: ‘Ik ben vrij van zonde.’ Ze gaan niet naar het stukje dat over dood gaat, omdat het te mooi is om waar te zijn.  ‘Het is te mooi om waar te zijn, laten we ervoor weglopen.’ Dat is precies de mentaliteit.  Jullie komen hier en wij leren je en dan begin je de doden op te wekken. Hoe denk je dat we de doden hebben opgewekt? Omdat we weten dat de dood nutteloos is. Hoe kunnen vijf dode mensen in één avond in Mexico-Stad zijn opgewekt omdat we deze materie kennen. We hebben het geheim gevonden. De dood is geneutraliseerd.  Als ze om ons heen zijn, kan de dood niet toeslaan.

Dus mensen vertellen me: ‘Oh, die en die zijn gestorven.  Ik zei: ‘Luister, als we daar bij hen waren geweest, zouden ze nog leven.’ Op het moment dat we hen verlieten en de artsen hen behandelden, kwamen de problemen. We kunnen zien dat de dood ons probeerde weg te houden. En de dokters zeiden tegen ons: ‘Ga naar het hotel, je hoeft hier niet te blijven, ga naar het hotel. Nu gaat het beter met haar.’  Terwijl we daar waren, verbeterde de persoon. Toen we vertrokken, nog voordat we bij het hotel aankwamen was de vrouw dood. Ik dacht dat de vrouw aan het verbeteren was. Mama is getuige. De vijand wilde niet dat we er waren, omdat we zijn trucs kennen.  

Je moet begrijpen dat de dood is afgeschaft. Het probleem is dat we de hele tijd te maken hebben met de angst voor de dood.  Hoor nu wat er in Prediker staat. Het gaat over mensen. In vers 9 staat: ‘Dit alles heb ik gezien, toen ik mij er met heel mijn hart op toelegde al het werk te begrijpen dat er plaatsvindt onder de zon: er is een tijd dat de ene mens heerst over de andere mens, hem ten kwade.

Dit alles heb ik gezien en mijn hart erop gezet had om elk werk dat onder de zon wordt gedaan te begrijpen. Er is een tijd dat de ene mens over de andere regeert tot zijn eigen pijn. De regel?  Je raakt gekwetst. En de dood wordt ingezet. Ik zat op een dag in een vliegtuig. Ik vloog van het ene land naar het andere en terwijl ik in het vliegtuig zat, begon de Heilige Geest me wat gedachten over de dood te geven. Dit was in 2016. Hij begon me dingen uit te leggen over het vraagstuk dood. Ik ging die dimensie binnen en het was alsof hij gewoon een gordijn open schoof. Hij zei: ‘Laat mij je tonen hoe dit werkt met de dood.’ Op het moment dat ik de bijeenkomst binnenkom, worden dode mensen opgewekt. In Mongolië kwamen ze met een dode en ze zeiden tegen me: ‘Kom!’en ze fluisterden in het stadion. En ik zei: ‘Leg de persoon onder het podium, hij is toch al dood.’ 30 minuten later kwam de persoon weer tot leven. Onder het podium. Ik deed niets. Er was leven op die plek. Ik behandel de dood niet anders dan hoofdpijn. Waarom? Want de dood een nutteloos iets is dat rondloopt. We zijn vrij van de wet van zonde en dood.

Ik vertelde je de vorige keer dat de dood zijn oorsprong had. De mens is geschapen om over de aarde te heersen, om over alles te heersen wat door God is geschapen. God schiep de dood, dus de mens werd verondersteld om over de dood heersen. Zie je dat? De mens werd geacht om over de dood te heersen, niet de dood over de mens. De dood was er altijd al. Maar de dood was dood. De dood was niet effectief. De dood had geen macht. Net zoals de dood in een boom geen kracht heeft, totdat je de boom kapt. Op het moment dat je de boom omkapt, wordt de dood bekrachtigd, omdat de boom wordt afgesneden van zijn bron. Wanneer de mens zich losmaakt van zijn bron, sterft de mens. Wanneer je je opnieuw verbindt met de bron, komt het leven terug.  Dat is echt wat ik het eeuwige leven noem. Eeuwig leven is niet: Okay de zonden zijn mij vergeven, ik ben behouden, Halleluja…. Daar gaat het niet om. Maar dit is de mentaliteit waarmee we zijn opgegroeid en daardoor leerde we nooit de potentie kennen van God in ons. We denken: Oh, als ik dit maar kan overleven!’ Het is niet de bedoeling dat je dingen overleeft. Mensen leren dat niet omdat ze denken dat de dood iets is om bang voor te zijn. De dood is altijd aanwezig. De dood bestond al voordat Adam werd geschapen. De dood gebeurde niet later. Adam schiep de dood niet. Satan heeft ook de dood niet geschapen.  God schiep de dood. Laten we naar Genesis hoofdstuk twee gaan. Laat me je een paar dingen laten zien. Het is krachtig als je het woord van God leest. Mijn God, mijn God, er gaan zoveel gedachten door mijn hoofd. Genesis hoofdstuk 2:16 En de Here God gebood de mens, zeggende: van elke boom in de tuin mag je vrij eten: Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, zul je niet eten: want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven.

De dag dat je hiervan zult eten, zult u een vent ontmoeten die de Dood heet. Hij introduceerde de dood bij de mens. Maar de mens had de dood nog steeds onder controle. Heb je dat gezien? De dood was er dus. Hij zei: Je zult zeker sterven. Zeker! De dag dat je niet vertrouwt wat ik zeg is de dag waarop de dood begint. Dat is de dag dat de dood wordt geactiveerd.  De dood was nabij. Maar de dood was nutteloos. De dood had geen leven in zich. De dood was gewoon dood. Hij lag daar maar een beetje te luieren.

Het verbaasde me altijd hoe Jezus reageerde op de dood.  Heb je er ooit over nagedacht hoe hij reageerde op de dood? Hij was zo anders. Toen hij hoorde dat iemand dood was,  zei hij: ‘Wees niet bevreesd, geloof alleen.’ Een andere keer: ‘Hoe lang is Lazarus al dood? 4 dagen, oh, oké. Omdat de Joden geloven dat na drie dagen  de levensgeest niet meer terug kan komen, is hij een extra dag later vertrokken om er zeker van te zijn dat de geest niet terugkwam. Ze zeiden ‘Hij stinkt!’ Eerst zei Hij: ‘Rol die grafsteen weg!’ Toen zei Hij: ‘Lazarus komt tevoorschijn!” Toen Lazarus uit het graf kwam, kon hij alleen maar strompelen. Hij gebood: ‘Maak hem los en laat hem gaan!’ Halleluja. Ik hou van mijn Jezus. Dat is mijn model. Dat is mijn voorbeeld. Ik doe geen  religieuze dingen. Ik hou gewoon van Jezus. Het werkt. Het is gemakkelijk. Halleluja.

We hebben het dus over het ontrafelen van de dood. Ik noemde vorige week de dochter van Jaïrus.  Het meisje was op het punt van sterven. En wat gebeurde er? Satan zal zijn kans grijpen. Satan zal de dood gebruiken. Omdat hij er controle over had. Mensen lezen hun Bijbel niet. Laat me dit uitleggen. Je auto is nutteloos zonder sleutel.  Het is hetzelfde met de dood. Er is een sleutel voor de dood en de hel. Degene die de sleutel heeft, bestuurt het. Het is hetzelfde met degene die de sleutel van de auto heeft, hij bestuurt de auto. De grote auto die dingen omver kan rijden, die groter is dan jij, meer vernuft heeft dan jij, wordt aangezet door een sleutel. Je draait de sleutel om, om het tot leven te laten brullen. Maar hij wordt in werking gezet door een sleutel en de Bijbel zegt: Degene die de sleutel van de dood en de hel heeft, is degene die er controle over heeft. Het is niet de duivel maar   Jezus. En Hij zegt: ‘Ik heb je de sleutels gegeven. Neem ze en heb plezier.’ Geniet je hiervan?  Je moet het woord van God lezen zoals het geschreven staat. Dus vanaf vandaag, laat me je vertellen, wanneer de dood op de een of andere manier in je lichaam werkt, arresteer hem. Je zegt tegen hem: ‘Nu opzouten!’  Omdat ik weet wat het triggert. Wat is ziekte? Het is de dood die probeert te heersen over iemand’s lichaam. God zei: ‘Je zult zeker sterven.’

 De mens is geschapen, de mens wandelde met God. Hij had een gemeenschappelijke eenheid: ‘gemeenschap met God’ genoemd. De mens leefde voor God.  En de duivel was niet degene die de dood schiep. Hij nam gewoon de macht van Adam over. Dat heeft hij gedaan. Adam werd verondersteld heerschappij te hebben over de hele schepping, inclusief de dood. Satan kwam dus en zorgde ervoor dat Adam één ding deed: God ongehoorzaam zijn. Zo wordt de dood in gang gezet. Ongehoorzaamheid, zo noemen ze zonde in het Hebreeuws.  Zonde is: niet gehoorzaam zijn aan Gods bestemming. Zonde is niet stelen, hoererij en alles wat mensen zeggen. Dat is slechts een symptoom van de zonde. We behandelen dus symptomen in plaats van de ziekte. God schiep de dood, maar de dood had geen leven in zich. De dood had geen leven of geen macht om te opereren. De dood had geen kracht of leven?  De dood bestond al vóór Adam, maar had geen macht over Adam. God schiep de dood voordat hij de mens schiep.  De dood had geen leven of macht.

Als we Romeinen 6:9 lezen – Wetende dat Christus die uit de dood is opgestaan, niet meer sterft; de dood heeft geen heerschappij meer over hem.  Op dezelfde manier zal de dood geen heerschappij over jou hebben.  De dood was aanwezig toen Adam in de hof was. God introduceerde de dood bij de mens en introduceerde de voorwaarden en de beperkingen van het effect dat hij kan hebben op de mens. De mens wist dus wat hij moest doen. God was niet bang voor de dood. Jezus ook niet. Adam ook niet. God zei: ‘De dood is hier, maar Adam was zich niet bewust van de dood. God zei: ‘Luister, je kunt elke andere boom eten. De boom die je hebt is de boom des levens. Dus de twee bomen in de tuin, één is leven, één is de boom van kennis. ‘Leven of kennis?’ Ik heb hier een tijdje geleden al onderwijs over gegeven. Mensen zijn op zoek naar kennis. Nee. Ga naar het leven en je zult kennis krijgen. Dus als mensen op zoek zijn naar kennis, missen ze het leven, omdat je in het leven openbaring hebt en vanuit die openbaring krijg je kennis.

Nu schiep God de dood en gaf Adam controle over de dood. Hij zei tegen hem: ‘Jij beslist wat gebeurt met de dood. Je kunt het in werking zetten of je kunt het houden zoals het is. Toen zei God: ‘Je bent vrij bent om alles te eten. Adam, je kunt het leven geven of de dood zo laten. Het is aan jou.’ Zie je, God zegt dat de dag dat je mij niet gehoorzaamt…  Het ging niet om de boom.  Het ging om gehoorzaamheid. Het was niet de boom. Want toen God het uitsprak, ging het in. Met andere woorden, hij moest gewoon het woord van God vertrouwen. En vorige week heb ik je iets gegeven.  Ik zei dat de dood geschapen was om onder onze controle te staan. Dus zegt Hij: ‘Als je van deze boom eet, zal de dood geactiveerd worden.’ Als de mens gewoon die boom had vermeden, zou de mens absolute controle over de dood hebben gehad. Wat is de weg terug?

We gaan genieten van deze serie.

 1. Ik vertelde je dat de dood altijd aanwezig was, maar geen macht heeft.

 2. De angst voor de dood heeft de mensheid gekweld.

 3. De zonde bracht de dood.

 4.  Jezus vernietigde de dood en de kracht ervan.

 5. De wet van geest en leven maakt je vrij van de wet van zonde en dood.

Hoor dit nu. Ik had het over het principe van onthechting.  Alles wat losgekoppeld is van de bron sterft. En dit is hoe de dood binnenkomt, wanneer er een ontkoppeling is. Toen Adam ongehoorzaam was, was er een ontkoppeling.

Nu gaan we het oppakken: ik wil ervoor zorgen dat het je op de sweet spot brengt, want ik zeg je, oh mijn hemel, het is goed spul. Goed, goed spul.

Er staat in Romeinen 5:12:  Daarom, als door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en de dood door de zonde; en zo is de dood over alle mensen overgegaan, want dat hebben allen gezondigd: Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

Wat is zonde? Dat is de vraag. Zonde is hetzelfde woord voor ongehoorzaamheid in het Hebreeuws.   Dus als ze zonde zeggen, bedoelen ze gehoorzaamheid. Waar waren ze ongehoorzaam aan?  Het Woord van God.  Zie nu hoe de dood kwam op alle mensen.  Dus alle mensen werden ermee besmet.  Er staat, in vers 13: Ik hou van vers 13: Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dus als de zonde niet toegerekend kon worden, kon de dood niet geactiveerd worden. Er stond niet dat de dood niet in de wereld was.  De dood was dood totdat de wet kwam… Vergeet niet dat de wet niet gemaakt is voor degenen die zich eraan houden. Het is gemaakt voor degenen die het breken. Criminelen. De wet is gemaakt voor criminelen. Niet voor gezagsgetrouwe mensen.  Gezagsgetrouwe mensen maken zich er geen zorgen over, omdat ze de wet niet overtreden. Je gaat dus niet rondlopen en zeggen: ‘Ik ga dit niet doen.’  Je leidt gewoon je leven omdat je geen crimineel bent. Het is die crimineel die zich zorgen moet maken over welke wetten hij breekt. Een crimineel zal altijd uitrekenen, hoeveel jaar ze ongeveer gaan krijgen voor deze misdaad. Jij ook? Nee, want dat is niet jouw leven. De wet is dus niet voor jou gemaakt. De criminelen zijn degenen die het bestuderen. Om erachter te komen hoe ze er onder uit kunnnen komen.

Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Hoor dit nu, voor alle mensen die wettisch willen zijn: zonder de wet is zonde nutteloos. Zonder zonde is de dood machteloos. Laten we hiermee nou eens gaan rennen! Wees nooit gescheiden van de bron. Wanneer de verbinding met de bron van leven is verbroken kan het nooit worden aangevuld. Als een kraan niet verbonden is met de waterleiding, dan heeft de kraan geen water. Als je dan de kraan openzet, kan er geen aanvulling zijn, kan er geen vervanging zijn, er komt niets uit de kraan, want er is geen toevoer. Zo is het ook met de mens, die niet is aangesloten op zijn bron: God. Het leven kan niet stromen. Zij hadden een eenheid, God en Adam, die was in het Woord. Adam had geen eredienst. Hij hoefde zich niet aan programma’s te houden. Hij had maar één ding te doen en dat was zich houden aan het Woord. Gehoorzaamheid aan wat God heeft gezegd.  God zegt dat als je in mij blijft, de dood je niet kan raken. Dat was het. Als jullie in Mij blijven en Mijn Woord in jullie blijft, vraag dan wat je maar wilt en het zal jullie gegeven worden.  Met andere woorden: blijf verbonden met God!

De dood had geen macht over de mens. Dit is wat we over de dood kunnen zeggen:

 1. De dood is inherent aan de schepping.

 2. De dood had geen macht over de mens.

 3. De onderwerping en gehoorzaamheid van de mens houden de machteloosheid van de dood in stand. Jouw onderwerping en gehoorzaamheid aan het woord van God zal de machteloosheid van de dood in stand houden. Het was de bedoeling dat de mens eeuwig zou leven.

Genesis 2:15-17, dat hebben we al gelezen, maar laten we hier eens naar kijken. Genesis 3: 22:

En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als een van ons, om goed en kwaad te kennen: en nu, opdat hij zijn hand niet uitsteekt, en ook van de boom des levens neemt, en eet, en leeft tot in eeuwigheid: 23 Daarom zond de Here God hem uit de hof van Eden, om de grond te bewerken vanwaar hij was weggenomen. 24 Dus verdreef hij de man; en hij plaatste ten oosten van de hof van Eden Cherubijnen, en een vlammend zwaard dat alle kanten op draaide, om de weg van de boom des levens te bewaren.

Vers 22: Vanaf het moment dat je van de Boom des Levens kunt eten, zul je eeuwig leven. Heb je dat begrepen? God was zo genadig, dat als de mens die in een gevallen toestand verkeerde, bleef eten van de Boom van Leven, zou hij nooit verlost kunnen worden… Waarom niet? Hij zou voor altijd in die staat hebben geleefd. Hij zou in die staat voortdurend veroordeeld zijn geweest. Daarom moest God de Cherubs erbij halen om te voorkomen dat hij kwam eten. Maar het heilsplan werd uitgevoerd en nu kan de mens zijn weg terug vinden naar die Boom van Leven. Daarom kwam Jezus. Zie je hoe logisch dat is? En God zegt: Als je van de Boom van Kennis eet, ga je zeker dood. Geen onduidelijkheid. Ik zal ervoor zorgen dat je sterft.  De mens had in het begin macht over de dood. Hoe? Door de gehoorzaamheid aan het Woord. De sleutel tot macht over de dood is gehoorzaamheid aan het woord. Het is heel simpel. Maar de meeste christenen volgen het Woord niet. Ze volgen emoties. De Bijbel zegt: Heb je vijanden lief, de christen zegt: ‘Jezus, dit is te moeilijk. Het is te moeilijk om van deze persoon te houden. Ik kan van ze houden, maar wel op een afstand. Weet je hoe kerkmensen praten: ‘Ach, je moet wel voorzichtig zijn….’ Nee, de Bijbel zegt: ‘Als je de mensen om je heen niet kunt liefhebben, hoe kun je dan zeggen dat je God liefhebt die je niet ziet.’  

God is heel duidelijk. De dood was aanwezig, maar heeft geen macht. De dood was zwak in die zin dat hij geen macht had over mensen die het Woord gehoorzaamden. Maar we hebben net Romeinen 8:2 gelezen. De sleutel tot eeuwig leven is: opnieuw gehoorzaam te worden aan het Woord. Het Woord is leven voor hen die het vinden. Heb je dat nu begrepen?

Spreuken 4:20 –  Mijn zoon, let op mijn woorden; neig uw oor naar mijn uitspraken. Vers 21 –  Laat hen niet van uw ogen afwijken; houd hen in het midden van uw hart. Vers 22 – Want zij zijn leven voor hen die hen vinden, en gezondheid voor al hun vlees.

Dus onthoud dat het probleem met de mens was dat ze ongehoorzaam waren aan het Woord en hier staat nu: ‘Het Woord is leven voor hen die het vinden.’  De meeste christenen hebben de Schrift verkeerd begrepen, want ze denken dat het hier alleen maar gaat over genezing van het lichaam.  Daar gaat het niet over. Het gaat over leven. Het Woord is leven. Het probleem in het begin was dat de mensen het Woord niet gehoorzaamden, ze waren ongehoorzaam aan het Woord en de dood werd geactiveerd. Wanneer de mens nu het Woord vindt en het Woord gehoorzaamt, wordt de dood geneutraliseerd en gedeactiveerd. Het is heel simpel. Het is gezondheid voor je vlees, het is leven als je het vindt en ook gezondheid voor al je vlees. Dit is wat de dood dood houdt. Jezus zei: ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn woord.’ Ongehoorzaamheid aan het woord bracht dood.  Om mensen het leven weer te geven, gaf God het Woord opnieuw. God wist wat hij deed. Dus wat staat er?

Johannes 10:10 – Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben en overvloed.
Johannes 1:1-5 – In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.  Het was hij in het begin ook met God. Alle dingen werden door hem gemaakt; en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt was. In Hem was het leven; en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis; en de duisternis kon het niet bevatten.

 Laten we naar vers 14 gaan.  En het Woord is vlees geworden en woonde onder ons, en wij aanschouwden zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vaders, vol van genade en waarheid.

En het woord werd vlees. Dat Woord is vlees geworden. Dus hier komt het Woord dat de mensen niet gehoorzaamden. Het Woord nam een menselijke vorm aan en dat Woord wandelde hier op de aarde. Als je in dat Woord gelooft, keer je terug naar het leven. Het Woord dat Jezus heet. Dus het Woord waaraan de mens ongehoorzaam was, werd vlees en het woonde onder ons. Dus wat je moet doen is: Geloof in dat Woord en je verbindt je weer met het leven, je wordt opnieuw geboren. Het is een nieuw leven. Zo wordt het probleem opgelost.

Ik herinner me dat pastor Donna vele jaren geleden zei: ‘Luister: Het probleem is gebrek aan vertrouwen in Gods Woord. De oplossing is: vertrouw weer op het Woord. Probleem opgelost.’ En dat is: in Jezus geloven. Dat is het geweldige van onze God! Laten we hier nu eens naar kijken. Ik wil je een aantal dingen laten zien die je zullen helpen je geloof op te bouwen. Johannes 10:10. Wat staat er? ‘Ik ben gekomen opdat je leven zou hebben.’ Onthoud wat er ontbrak: het leven. Hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Wat is er verloren gegaan? Leven en onsterfelijkheid. Jezus kwam om het leven en onsterfelijkheid te herstellen.

Laat me je een andere Schrifttekst geven: 2 Timothy 1:1 – Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. De belofte is een belofte van leven, niet van de hemel. Er staat: Paulus een apostel van Jezus Christus door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. De belofte gaat dus over het leven, niet over de hemel. Het ging over het leven. God wil dat je meesters van het leven wordt.

Luister hier naar: Mattheüs 19:16-17 –En zie, iemand kwam en zeide tot hem: Goede Meester, wat voor goeds zal ik doen, opdat ik eeuwig leven heb?  17 En hij zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Er is geen goed dan één, dat wil zeggen God, maar indien gij in het leven wilt komen, onderhoud dan de geboden.

Een man komt naar Jezus toe en deze man zegt tegen Jezus. ‘Goede meester, wat moet ik doen zodat ik het eeuwige leven mag hebben?’  Het is het eeuwige leven waar iedereen naar op zoek is. Dat was wat verloren ging. Dus de man zei, wat kan ik doen om het te krijgen? Hoe konden we dat gemist hebben in de kerk? Wat ontbrak was het leven. Dat wisten ze. Hoe kan ik eeuwig leven?  Ik wil het eeuwige leven!

Vers 17: Jezus vroeg hem, hij zei: ‘Waarom noemt u mij goed?  Er is niemand goed dan één, dat is God.  Met andere woorden: als je zegt dat ik goed ben, noem je me God.’ Hij gaat verder: ‘Maar als je het leven binnen wilt gaan, houd je dan aan mijn Woord.’ En dat was vanaf het begin het probleem. De mens hield zich niet aan het woord. Dus als we het over de dood hebben, wordt de dood geactiveerd als je je niet aan het woord houdt. Ik denk dat ik je ga leren wat het betekent om het woord te houden, omdat veel mensen denken dat het gewoon geloven is. Ik geloof het in mijn hart. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is meer dan dat. Als je één wordt met dat Woord, ben je de belichaming van het woord. Je bent het Woord zelf, de personificatie van het Woord. Jij bent dat en in elke gedachte, woord of daad ben je in lijn met het Woord. Wanneer mensen dingen zeggen, sta je niet toe dat de mening van mensen je afleidt van wat jij wordt. Je moet één worden met het Woord. Het Woord moet in onze tijd een nieuw menselijk vlees aannemen, want het woord is onbruikbaar als het staat op een bladzijde in een boek. Het kan pas werken in een menselijk lichaam. Wanneer het Woord vlees wordt, is het logisch. Het Woord wordt nu geactiveerd om de wereld te beïnvloeden.  Er is een belofte vanleven. Die belofte is van God en hij meende wat hij zei. Hij meende wat hij zei. 

Johannes 5:26 – Want zoals de Vader het leven in zichzelf heeft; zo heeft Hij aan de Zoon gegeven om leven in zichzelf te hebben;
 Denk aan wat verloren was: de mens was het leven kwijt.  Dus wanneer deze ongehoorzaamheid plaatsvond, begon de dood in actie te komen en wordt het leven afgesneden. De mens is sindsdien op zoek geweest naar eeuwig leven. Daarom vermijden mensen de dood. Dus denkt de mens: ‘Ik wil eeuwig leven. Ik wil niet dood’. Dat is wat mensen altijd zeggen. Ze doen alles op aarde om niet te sterven.  Maar de manier om niet te sterven is gemakkelijk. Het is te gemakkelijk. De manier om niet te sterven is: het Woord opnieuw te geloven. Als je het Woord gelooft, kun je leven hebben door zijn naam.

Johannes 20: 30-31 –  Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel  veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

We moeten begrijpen wat er staat.  Deze en vele andere tekenen deed Jezus in de aanwezigheid van de discipelen die niet in het boek staan. Maar deze dingen zijn geschreven opdat jullie zouden geloven dat Jezus, het Woord, de Christus is. Geloof het Woord opnieuw. Hij is de Christus, de Zoon van God. En dan, als je gelooft, heb je leven door Zijn naam. Je hebt het leven teruggekregen nadat het verloren was.  Dus als je leven hebt, kan de dood kan niets meer doen.

Wat activeerde de dood? Ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid is rebellie. Het Hebreeuwse woord voor rebellie wordt zonde genoemd.  Zonde is niet stelen, liegen en dat soort dingen. Zonde is rebellie tegen de wil van God. Okay, laat me nu met je praten. Wat is de wil van God voor je leven? Dit is Bijbelstudie. Wat is de wil van God voor jou? Zie je hoe christenen het ingewikkeld maken? Ze zeggen: ‘Het is een mysterie. O, Gods wil voor mij is om een evangelist te zijn of voor mij om de wereld rond te gaan.’ Dat is niet Gods wil voor jou.

Kan ik je vertellen wat Gods wil is?  Zijn Woord! Wat is Zijn wil voor jou?

Genesis 1:28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!  Wees vruchtbaar, word talrijk, heb heerschappij, dat is de wil van God voor iedereen die geboren is, oedereen die geschapen is. Dat was nummer 1. God is nooit van gedachten veranderd. Vanaf het begin was het zo: heers! Het is Gods wil voor mij om als koning in het leven te regeren. Dat is de wil van God. Al die andere kleine dingen waar mensen het over hebben is niet de wil van God, dit zijn alleen maar een paar onderdelen van het leven naar Zijn wil. Veel dingen die ik heb gehoord over de wil van God hebben niets te maken met de wil van God. Iemand vroeg mij: ‘Is het Gods wil dat ik in dit land woon?’ Wat? Dat heeft niets te maken met de wil van God. Woon in dat land, maar regeer daar. Dat is de wil. Kies je eigen land en regeer erover. God wil is: heerschappij hebben over de duivel, over ziekte, over dood, over situaties. Regeer! Dat is nooit veranderd.  Ik kan het je bewijzen. De manier waarop je het kunt bewijzen, is vanaf het eerste boek van de Bijbel, in het midden van de Bijbel, en aan het einde van de Bijbel moet er een rode draad zijn die loopt van Genesis naar Openbaring.

Genesis 1:28 – En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!  Hier staat: onderwerp de aarde en heers! Je hebt heerschappij over alles, over de werken van zijn hand. Mooi! Laten we dan nu naar het midden van de Bijbel gaan.

Romeinen 5: 17 – Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Het gaat om regeren. Het gaat om regeren als een koning in het leven. Je bent geboren om te regeren. Luister: door de overtreding van één man, kon de dood regeren als een koning. De dood begon te regeren, in plaats van dat het leven door jou heen regeert. Maar veel meer zul jij, die de overvloed van genade en de gave van gerechtigheid hebt ontvangen, in het leven regeren. Dat is een koninklijke taal. Je regeert als een koning over situaties.  Je laat dingen niet op je afkomen. Ik regeer als een koning in het leven, door één, Jezus Christus. Laten we naar het einde van de Bijbel gaan.

Openbaringen 22:5 – En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Het begin ging dus over regeren, het midden van de Bijbel spreekt over regeren in het leven en hetzelfde staat te lezen in het einde van het boek.  Dat is het hele verhaal van het boek: het is een koninklijk boek over koningschap over dood. De dood is de laatste vijand. De dood is een vijand. Maar de kern is dit: Je moet begrijpen hoe God denkt. God denkt anders. Rebellie wordt zonde genoemd. Jezus stierf.  Luister: Jezus stierf niet voor iemand die loog. Je zult verbaasd zijn om te ontdekken dat hij niet stierf voor zonden. Hij stierf voor zonde. Laat ik de Schrift geven. Is dat goed?

Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Enkelvoud: de zonde van de wereld. Het was één zonde die de hele mensheid veroordeelde en de symptomen logen er niet om. Dus Jezus kwam en nam die weg. En nu kun je regeren. Als je weet dat je een koning bent, steel je niet. Heb ik gelijk? Je weet dat je middelen tot je beschikking hebt. Je weet hoe je het naar je toe moet trekken. Ik bid dat gelovigen dit zouden begrijpen!  Ik keek naar enkele schriftgedeelten:

1 Korintiërs 15:44-50 –Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

De mens werd een levende ziel toen God de adem in hem blies. Dan komt er een nieuwe mens met een levengevende geest en op Hem zullen we lijken, we zullen het beeld van het hemelse aannemen en de dood wordt verzwolgen in de overwinning. 1 Korintiërs 15:50

Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Paulus vertelt ons wat er gaat gebeuren, want de trompet zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Dat betekent dat de mensen die dood zijn weer tot leven komen, en dat diegenen die dan nog leven de dood niet zullen zien.

Johannes 11 vertelt je: Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven: wie in Mij gelooft, al was hij dood, toch zal hij leven: En wie in Mij leeft en gelooft, zal  nooit sterven. Gelooft gij dit?

Jezus zegt: Eenieder die in Mij gelooft, al was hij dood, hij zal weer leven. Heb je dat al eens gelezen? En dan voegt hij eraan toe: en zij die leven en in Mij geloven, zullen nooit sterven. God zij dank leven we nog en geloven we dat deze dood nu wordt weggeduwd. Heb je dat gehoord in John 11, toen Lazarus zou opstaan: ‘Zij die leven…,’ Johannes 11:25, laten we daar eens naar kijken. Het is krachtig. Hij zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Hij die in mij gelooft, al was hij  dood…’   Over wie heeft Hij het nu? Over de doden. De doden zullen weer leven. En hoor nu dit: En wie nu leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.  Hoeveel van jullie geloven je Bijbel?  Hij zei: ‘Geloof je dat?’ Veel mensen twijfelden daaraan. Net als vandaag. Ik preekte toen op deze manier en mensen keken me aan van: ‘Wat?’  Ik zei: ‘Ik geloof dat boek. Daarom wekken we de doden op.’ Jullie willen de doden opwekken?  Dan moet je denken als Jezus. Eenvoudig. Je kunt niet denken als een stel religieuze mensen en doden opwekken. Het gebeurt niet per ongeluk een keer, het is opzettelijk. Het verschil tussen wat wij doen en wat anderen doen is: we geloven zoals Jezus geloofde. We denken, praten en handelen als Jezus en we krijgen de Jezus resultaten.  Zo simpel is dat, geen mysterie aan. Ik ga niet vasten en bidden op de berg.  Nee, we stappen in de gedachten van Christus. Als ik de doden ga opwekken, zeggen mensen: ‘Wow, je moet echt heilig zijn ‘ Nee!  Ik vertrouw gewoon op wat er staat.  Dat is de sleutel. Vertrouw op het Woord. Het Woord zal voortbrengen wat het zegt. Vind je het mooi, dat we de tekst lezen die we net hebben gelezen? Johannes 11:25 en 26.  Wie leeft…  Hoeveel van jullie leven nog?   Hoeveel van jullie geloven dit?  Zeg: ‘Ik geloof’. Zeg: ‘Ik geloof in Hem. Ik zal nooit sterven. ‘ Zeg: ‘Dood, je hebt niets aan mij.’ Zo moet je gaan denken. Hoe vaker je zo spreekt, hoe meer de dood je begint te vermijden. Hij is ontmaskerd.

De reden dat Jezus is gekomen is, dat wij leven kunnen hebben.  Johannes 10:10 – vertelt ons dat. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben en overvloed van leven. En in Johannes 5:40 zei Hij:En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.’ Mensen willen niet naar Jezus komen. Waarom niet? Je komt tot het Woord om leven te ontvangen. Denk hier nu eens over na: De sleutel ligt in 1 Korintiërs 15:54. Het is krachtig. We ronden het nu af, omdat we zoveel hebben voor volgende week, maar ik wil ervoor zorgen dat je dit heel, heel levendig begrijpt. Dit is Paulus die spreekt.  Hij zegt: . . En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden in de overwinning. Met andere woorden, we vertellen jou, dood, dat je niets aan ons hebt. We hebben je opgeslokt. Wat ga je eraan doen? Onsterfelijkheid verslindt degene die sterft. De dood kan niet meer werken. 

De ongehoorzaamheid van de mens activeerde de macht van de dood. Wat was Gods oorspronkelijke instructie?  Zonder zonde heeft de dood geen macht.  Ook al bestaat het. De dood heeft geen macht zonder zonde. Vers 55.  O dood, waar is uw angel? O graf, waar is uw overwinning.   Weet je wat er staat? Laat me je uitleggen waarom Jezus kwam. Jezus is niet gekomen om de dood te vernietigen. Mag ik je dat vertellen?  De dood was al geschapen voordat de mens werd geschapen, dus de dood was geen probleem. De macht over de dood, daar kwam Hij voor. Hij kwam om hem te vernietigen die de macht heeft, de controle over de dood. Daarom kwam Jezus. Hij kwam om de macht over de dood te vernietigen. Dus als je de kracht van de dood wegneemt, wordt de dood nutteloos. De dood is als een wesp rondvliegt zonder dat hij je kan steken, omdat zijn angel is afgesneden. Het maakt veel lawaai, maar het kan je niet steken omdat de angel is afgesneden.  En daarom zegt Paulus:’O dood, waar is uw angel?’  Als een wesp geen angel meer heeft, zoemt hij gewoon rond. Je kunt hem gewoon negeren. Dat is precies waarom Paulus zei: ‘O dood, waar is uw angel?’ Waarom, Jezus sneed hem af. Denk daar eens over na. Is dat niet een beeld om te zien dat de angel van de dood is afgesneden? De angel van de dood, dat was zijn kracht Zonder deze angel kan hij je geen pijn doen. Je slaat hem weg. Je negeert hem gewoon.  Hij zoemt wel, maar hij kan niets doen. Soms proberen we het gewoon uit, als in een experiment om te zien hoe machteloos het is. Wij experimenteren dus met de dood. Er staat: Dood, waar is je overwinning? Met andere woorden: het graf kan je daar niet houden.

Volgende week zal ik je laten zien waar er staat: Je overeenkomst met de dood is geannuleerd. Elk verbond dat je met de dood hebt gesloten! Ik vind het interessant dat als mensen gaan trouwen, ze zeggen: ‘Tot de dood ons scheidt.’  Ze betrekken de dood in alles. Dat doen we hier niet. Als mensen hier gaan trouwen, dan halen we de dood er niet bij. We hebben onze eigen manier, waarbij we een beroep doen op het leven. Kijk, omdat ze niet weten hoe ze met de dood moeten omgaan en bang zijn voor de dood, doen ze dat. Nee, nee, nee, nee. De dood heeft niets met ons. Ze lezen gewoon dingen uit een boek. Uit het hoofd geleerd, geen openbaring. We roepen de dood op in het huwelijk, dood hier, dood daar,  de dood overal.  Als je sterft ga je naar de hemel… We verkopen de dood links en rechts in de Kerk. Jezus zei niet: Ik ben gekomen om je de dood te geven, maar Ik ben gekomen opdat je leven hebt. Maar we hebben al die tijd mensen de dood gegeven en we vragen ons af waarom mensen sterven.

De ongehoorzaamheid van de mens aan Gods Woord gaf leven aan de dood. Het Woord is leven voor hen die het vinden. Oefen je in het Woord.  Activeer het Woord dat in jou is. Laat het Woord overvloedig in je leven in alle wijsheid. Hoe doe je dat?

Spreuken 11:30 – De vrucht van de rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen wint, is wijs

Wat is de vrucht der gerechtigheid? Weet je, wij christenen lezen deze mooie uitspraken. Als je de vrucht van gerechtigheid hebt, betekent dit dat het zaad van gerechtigheid in jou is. Wat is het zaad der gerechtigheid? Volgende vraag: wat is gerechtigheid?  

Rechtvaardigheid is: het Woord geloven. Abraham geloofde God en dat werd gerekend tot gerechtigheid. Dus de vrucht van gerechtigheid, de vrucht van het geloven in het Woord, is het leven, het is boom van het leven. Als je het leven door je heen wilt zien stromen, begin dan het Woord  te geloven. Dat is de vrucht van het geplante zaadje. Laat me je dit zeggen: de dag dat je begint te geloven wat God zegt, gaat er iets geweldigs met je gebeuren. Je moet je alleen wel realiseren dat als God iets groots met je gaat doen, hij alle fysieke bewijzen daarvan van je weg gaat nemen. Wist je dat? God zegt: ‘Ik doe iets machtigs!’  Ineens lijkt het alsof de Rode Zee gekker wordt. Heeft iemand dat de laatste tijd ervaren? Het lijkt erop dat elk fysiek bewijs dat Woord uitdaagt. O, je wist niet dat het zo werkt? Denk je dat alles voor je in de rij gaat staan? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, kom op nu.  Kan ik het je leren? Jullie zouden daar inmiddels al moeten zijn. Wanneer God op het punt staat iets groots in jou te doen, zal elk fysiek bewijs worden verwijderd, zodat het enige wat je overhoudt, het Woord is. Waarom? Je kijkt naar de dingen die niet gezien worden. Dat is waar je naar moet kijken, niet naar wat je ziet, omdat de dingen die je ziet in strijd zijn met wat God heeft gezegd. God zegt tegen je: ‘Je gaat geweldig worden!  En mensen zullen naar je toe komen!’  Als je twee of drie personen ziet, vraag je: ‘Is dat alles?’ Ga je vertrouwen op het Woord van God? Of ga je vertrouwen op wat je ziet?  Oh, je wist niet hoe het werkte?  Je dacht je dat iedereen voor je zou klappen en rozenblaadjes voor je zou gooien? Net als in de film: ‘Coming to America’. En dan spelen ze die drum.

Als je geen bewijs hebt in in het zichtbare, dat overeenkomt met wat God zegt, dan is er iets gaande. Als God op het punt staat iets groots met je te doen, zul je verbaasd zijn dat je de omstandigheden niet meer belangrijk gaat vinden. Abraham, die niet zwak was in geloof, keek niet naar de dood van Sarah’s schoot en beschouwde zichzelf niet als te oud om een baby te krijgen op 99-jarige leeftijd.  Sarah was 90 jaar oud, maar hij zei niet: ‘Maar Sarah, biologische gezien is het onmogelijk voor een 90-jarige overgrootmoeder om nu een baby te krijgen. Het is je nog nooit gelukt om een baby te krijgen, mama Sarah.’ Wat hij zag was totaal het tegendeel. Waar of niet? Dat is de weg van het geloof.  Maar wij zijn gekomen op een plek waar we op zoek zijn naar gevoel. ‘Oh misschien doet God iets.’ Nee. Als je in geloof gaat wandelen, ga je niet af op het zichtbare. We wandelen door geloof en niet door wat we zien. Het staat heel vaak in de Bijbel: wandel door het geloof: in het Woord. Dat is het enige waar je naar kijkt. God zegt dat je miljardair gaat worden en alles lijkt daar tegenin te gaan. Je bent blut. Heb ik het tegen iemand? God zegt: je zult leven!  Waarom doen we dat in het ziekenhuis?  Sommige artsen geven je een doodvonnis: je gaat dood.  Ik kijk ze aan en ik zeg tegen de patiënt: ‘Je leeft!’  Het Woord!  Ze houden vast aan dat Woord en ze leven.

Duellerende koninkrijken. Het zijn twee Koninkrijken in strijd met elkaar.  Het fysieke rijk en het bovennatuurlijke rijk. Welke van het twee geloof je? Door geloof ontving Sarah kracht om zwanger te worden. Door geloof. Door geloof was Abraham op zoek naar een stad. Hij kon hem niet vinden. De stad, wiens fundament en bouwer God was. Door geloof zag Noach het onzichtbare. De dingen die nog niet gezien werden. God waarschuwde hen voor dingen die niet gezien werden.  Door geloof!  Dus alles wat ze deden was in strijd met de zogenaamde werkelijkheid. Maar wij willen eerst bewijs. Als je bewijs hebt, heb je geen geloof nodig. Als het hier is, is geloof overbodig. Geloof is de materie van de dingen waarop wij hopen. Het is het bewijs van wat we niet zien. Met andere woorden: het bestaat in een andere dimensie. Alle vijf zintuigen vertellen je dat het onmogelijk is. God heeft hele boeken over je gesproken en al het andere vertelt je dat het niet gaat gebeuren: ‘Kijk naar jezelf! Het kan niet!’  Dat is wat er 24 jaar lang gebeurde bij Abraham. Toen hij 75 was, zei God tegen hem, ‘Je zult een vader zijn van vele volken.’ 75, niet één kind. 24 jaar later heeft hij nog steeds geen kind.  De meeste mensen stoppen na twee dagen. ‘God, mijn vrouw nog steeds niet zwanger.’  Ze heeft een test gedaan. Na twee maanden: ‘God, het gebeurt niet.’ Vier maanden later: ‘God, o, dit geloofgedoe is zo moeilijk.’  En dan negen maanden later: ‘Heere, U zei mij, ah, moet je nou zien!’  Ik geef je de Nigeriaanse versie. ‘U zei me: Heer, ah U kent mij, ik ben Uw zoon. Alsjeblieft, heb medelijden. Twee jaar gaan voorbij, ah! Het werkt niet. Man van God, kun je wat extra saus toevoegen aan je gebed? Bid extra! Man van God, je moet bidden!’ En de man van God zal zeggen: ‘O Vadah!’ Niet: Vader.’  Ze zullen bidden als een Nigeriaan, omdat de Nigerianen tegen me zeiden:  ‘Weet je, mensen in het Westen kunnen niet bidden’. Ze zeggen: ‘Vader God, wij houden van u.’ Maar als de Nigerianen bidden, zit niemand, de stoelen bewegen alleen door hun woorden.  ‘De Heilige Geest!!!’ Ah! Het is narigheid! Dus zeggen ze tegen de man Gods: ‘Bid hard!’  Heel hard en de man Gods begint: ‘Randa shonda. Tama bota Honda! Kawasaki Kawasaki, hondai, dit zijn nieuwe tongen uit Japan. Ha ha!

Luister nu. Een dame kwam naar onze bijeenkomst in Nederland. We hebben de video. Deze dame kwam, ze was hiv-positief. Ze kwam naar de meeting, in 2000 of zo. Het was een grote bijeenkomst met zo’n 1000 predikanten.  Grote wonderen!  Dus ze kwam, ik keek haar aan en zei: ‘Het is weg, de hiv is weg, de AIDS is weg van jou!’  Drie maanden later kwamen we terug.  De dame was naar de dokter geweest. Het was nog steeds hiv-positief. Ze kwam weer naar me toe om voor zich te laten bidden.  Ik zei tegen haar: ‘Ik bid niet twee keer! Ik heb je verteld dat het weg is.’ Zes maanden later, na de eerste keer dat we elkaar ontmoetten, kwam ze terug. ‘Man van God, het is nog steeds positief.’ Ze zei: ‘Man van God, misschien kunt u nog een keer bidden.’ Ik zei: ‘Ik bid niet. Als ik zeg dat het weg is, is het weg. Neem dat woord als een strijdbijl.’ Mensen snappen het niet. Want pastors worden geleid door emotie.’ O, die mevrouw vraagt mij om te bidden.’ Laat me bidden en haar gewoon een goed gevoel geven.  Nee!  Klink als Jezus!  ‘Heb ik je niet gezegd dat als je alleen maar kunt geloven, alle dingen mogelijk zijn?’ Dat is wat Jezus zei. Hij deed het toch ook niet nog een keer? ‘Heb ik niet tegen u gezegd: als je geloof hebt, kun je de berg verplaatsen? Heb ik het niet gezegd?’ Hij herhaalt gewoon wat hij eerder zei. Hij herinnert je eraan. Zei ik het niet? Heb je dat al eens gehoord?  Zo klinkt Jezus. Jezus ging niet terug en bad een tweede gebed. ‘Het eerste werkte niet. Laten we er een nieuwe batterij in doen, want de batterij is leeg. Je kwam om vijf uur. Te laat, de kracht is op. De voorraad voor de dag is voorbij, dus kom morgen en de zalving is vers.’ Jezus was heel streng voor hen.

12 maanden dus na de eerste keer dat ze kwam, kwam ze weer.  Ze had haar man meegenomen. Ze komen uit Ghana, maar wonen al heel lang in Nederland. Ik zie ze binnenkomen. Ik zei: ‘Hoe gaat het met je? ‘ En ze keek me aan.  Ze zei: ‘Oh man van God, ik ben net teruggekomen uit het ziekenhuis, want ze doet de test om de drie maanden. En ze zeggen dat het er nog steeds is.’ Ik moest gewoon lachen. Ik zei: ’Dit is een mooi opzetje. Luister: De machine die je vier keer positief getest heeft, ga ernaar terug.’  Ze kwam ze terug, 15 maanden nadat we elkaar ontmoetten, totaal negatief. Dus de artsen dachten dat er iets mis was, ze deden het opnieuw. Totaal negatief. Met andere woorden, dezelfde machine die zei dat het vier keer positief was, dezelfde machine zei dat het negatief was, dus de artsen konden het niet verklaren. En toen ze op het podium kwamen om het verhaal te vertellen, ging iedereen door het dak.  

Ik meen het als ik tegen ze zeg: ‘Houd je aan dat woord!’ Maar het probleem met de meeste mensen is, wat doen ze als ze het Woord horen? Ze gaan ze naar huis en laten het woord los. ‘Oh, het werkt niet. O man van God, ik kan dit niet, want dit werkt niet. Heb ik gelijk? Heb je ooit zulke mensen gezien?  Zij stoppen na twee gebeden. ‘Eh, man van God, bid alstublieft nog een keer. Wilt u bidden? Ik heb het nodig dat u nog een keer met me bidt.’

Heb je hier iets aan? Geloof is materie. Geloof is bewijs. Dus als ik bewijs van geloof heb, weet ik dat ik het heb. Weet je het, als je het gewoon weet? Je gelooft niet alleen, je weet dat je het hebt. Heb je hier iets aan? Heb je iets ontvangen? Laten we in de handen klappen en de Heer prijzen!

Genezingsdienst 13 juni 2019

Op zaterdag 13 juli houden we opnieuw een genezingsdienst in het Paalmanhuis in Westervoort.

Wat kun je verwachten? Wij hebben geen liturgie, er is een korte inleiding en daarna gaat Friede preken. Daarna is de mogelijkheid om naar voren te komen voor genezing.

Wij hebben geloof voor genezing, maar ook jij moet jouw deel doen. Wij kunnen niet voor jou geloven, maar wel met jou. Als jij al hebt gebeden, dan mag je verwachten, dat God je hoort en dan mag je er verwachten dat de genezing ook plaatsvindt.

Kom en neem anderen mee!