Anbi

Stichting Vreugd & Vrijheid
Mosterdhof 188
6931 AT Westervoort

Tel – 0263113897 / 06 43967650
Fiscaal nummer – 819168336
Bestuursleden –  Alexander de Vreugd en Friede Giethoorn
Bankrekeningnummer – NL24 RABO 0143249320

Al ons werk wordt betaald door giften, ook ons pastoraat en de cursussen.

Alexander en Friede ontvangen ook giften en een onkostenvergoeding.

De sprekers op de conferenties ontvangen sprekersgeld.  

Klik hier voor onze financiële jaarverslagen