Stichting Vreugd en Vrijheid

Mensen zijn mooi. Zo is het bedoeld. God heeft de mensen volmaakt geschapen naar Zijn beeld. Wij lijken vanuit onze oorsprong op God zelf: volmaakt, krachtig, mooi, intelligent, in staat om de schepping vanuit liefde en dienstbaarheid te regeren.

De vijand van God, de duivel, heeft met succes de mens misleid, zodat zij ervoor kozen om vanuit hun eigen inzicht hun leven in te richten, zonder de leiding van God. Het gevolg was: ziekte, dood, armoede, oorlog, uitbuiting van mensen en van de schepping. De Bijbel noemt dat zonde.

Het goede nieuws is, dat God Zijn Zoon heeft gegeven om in hun plaats te sterven en de gevolgen van de zonde weg te nemen en mensen in staat te stellen om Jezus aan te nemen en opnieuw geboren te worden, maar nu als een kind van God.

Er is nog meer goed nieuws: mensen zijn het meest kostbare op aarde.

Als je dat wilt, kunnen wij je helpen de schat die er ook in jou is verborgen op te zoeken en te polijsten. Zo kun je weer worden zoals je bent, bedoeld door je Schepper.

Alexander en Friede de Vreugd, pastors

“Er is nog meer goed nieuws: mensen zijn het
meest kostbare op aarde”